Eirene NL gaat naar het Peace Event Sarajevo van 6-9 juni

logo-peace-event-2014

 

2014 is een belangrijk herdenkingsjaar: dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak na de moord op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo op 28 juni. Sindsdien is er een eeuw voorbijgegaan met vele conflicten in de wereld, van oorlogen tussen staten tot meer conflicten binnen staten de afgelopen decennia.

Tegelijkertijd zijn er veel initiatieven ondernomen om een cultuur van vrede, geweldloosheid en gerechtigheid te bevorderen, zoals bijvoorbeeld de het internationale decennium voor een cultuur van vrede en geweldloosheid (2001-2010) dat de VN afkondigde.

Om nu honderd jaar van oorlogen symbolisch af te sluiten en hopelijk honderd jaar van vrede in te luiden, wordt het Peace Event Sarajevo gehouden van 6-9 juni. Dit is een groot internationaal evenement met workshops, lezingen, activiteiten en discussies rond het bevorderen van een cultuur van vrede en gerechtigheid.

Een greep uit de activiteiten:

– Workshops op het gebied van: vredescultuur/geweldloosheid; gender, vrouwen en vrede; militarisme en de alternatieven; vrede en sociale gerechtigheid; verzoening en verwerking van het verleden
– Tentoonstellingen
– Boekpresentaties
– Rondetafelgesprekken
– Debatten

Als vertegenwoordiging van Eirene Nederland en de Vredesacademie gaan Liseth Meijer en Linda de Veen naar het evenement. Ze zullen daar een workshop geven over een onderwerp rond het bevorderen van een vredescultuur, namelijk de rol van de media in conflicten. Het gaat nog wel eens mis bij het verslaan van oorlog en conflict (misleidende info, ‘wij tegen zij’, eenzijdige berichtgeving etc.). Ze zullen zich buigen over de vraag hoe het anders kan en zou moeten. Daarvoor besteden ze aandacht aan een bepaalde stroming binnen de journalistiek, Peace Journalism. Die benadering wil meer kanten van een conflict belichten, neutraler zijn qua hoor en wederhoor, transparanter en meer gericht op oplossingen dan de ’traditionele’ journalistiek.  Tijdens de workshop worden enkele artikelen besproken en gaan de deelnemers kijken hoe ze het zouden kunnen herschrijven en verbeteren als zij journalist waren.

Onze collega binnen de Vredesacademie, Annelies Klinefelter van CPT, is ook aanwezig en zal een workshop geven over mediation. Haar man Harky gaat een workshop geven over Dr. Martin Luther King, zijn droom voor een rechtvaardige wereld en welke filosofie en methodes hij gebruikte om die op een geweldloze manier waar te maken.

We verwachten dat het een zeer interessante, inspirerende conferentie zal zijn. Hier op de website en op Facebook zullen we aandacht besteden aan het evenement. Daarnaast komt in de nieuwsbrief van september een verslag van het evenement. Houd ons dus in de gaten de komende tijd!
Meer informatie: www.peaceeventsarajevo2014.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinksterconferentie 2014 in Storkow, nabij Berlijn

Van 7 tot 9 juni vindt de Pinksterconferentie 2014 van Eirene plaats, deze keer in Storkow, in de buurt van Berlijn.

Het thema van dit jaar is ‘vreemdheid’. Wat hebben Eirene-vrijwilligers als ‘vreemdeling’ gedaan tijdens hun vredesdienst? Wat is voor hen na terugkomst ‘vreemd’ geworden? Wat voor ervaringen hebben migranten en vluchtelingen in Duitsland?

Naast dit programma is er natuurlijk ook veel ruimte voor gezellig samenzijn, muziek, dansen en spelletjes. Op zondagavond is er een feest met band en dj.

Eirene nodigt alle belangstellenden, leden, voormalige vrijwilligers, sponsoren en ieder, die zich met Eirene verbonden voelt heel hartelijk uit samen met de familie naar Storkow te komen!

De locatie van dit jaar is jeugdherberg Hirschluch in Storkow. Een programma en routebeschrijving ontvangt u zodra u zich heeft aangemeld.

INFO

De Pinksterbijeenkomst begint op zaterdag 7 juni om 17.00 uur en wordt op 2e Pinksterdag 9 juni met een lunch afgesloten. Een overnachting van vrijdag op zaterdag met maaltijdvoorziening is mogelijk. Doorgaans logeert u in een kamer met meerdere bedden. Er staat een beperkt aantal een- of tweepersoonskamers ter beschikking. Voor zover mogelijk houden wij rekening met uw wensen, vermeld die daarom bij uw aanmelding. De onkostenbijdrage omvat logies, beddenlinnen en vegetarische maaltijden bij een volledig verblijf.

Volwassenen
€95,-
Scholieren en studenten
bed      €45,-
tent     €30,-
Kinderen tot 12 jaar
€25,-
Kinderen tot 3 jaar
Gratis
Toeslag eenpersoonskamer
€30,-
Toeslag tweepersoonskamer
€20,-

De prijzen zijn niet kostendekkend. Daarom kijken wij uit naar sponsoren. Sponsorbedragen maken het voor ons mogelijk in individuele gevallen kortingen te geven.

Graag aanmelden vóór 15 mei via info@eirene-nederland.org

 

ALV Eirene NL op 26 april 2014

De ALV 2014 van Eirene NL zal plaatsvinden op

26 april 2014 om 10.30 uur in

De Expeditie

Schimmelpenninckkade 30, 3813 AE Amersfoort

Tel: 033-4753001

Tijdens onze ALV willen wij u graag bijpraten over al onze activiteiten en graag uw mening horen over ons werk van het afgelopen jaar. Ook willen we graag onze nieuwe plannen bespreken.

We nodigen alle leden van Eirene NL uit om hierbij aanwezig te zijn. We hebben u nodig als ondersteuning, maar ook als klankbord.

Na de gezamenlijke lunch zal Ingrid Halbritter vertellen over haar ervaringen met ons vredesproject in Fakovici. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. U mag andere belangstellenden gerust meenemen.

In verband met de catering willen we vragen of u zich van tevoren wilt aanmelden bij

Harry Schram: tel. 0355417840; mailadres: eirene.secretaris@gmail.com

De ALV zal inclusief lunch en middagprogramma rond 15.00 uur afgelopen zijn.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 27 april 2013

3. Jaarverslag 2013:

NEAG en Burgervredeswerk

Internationale Coördinatie

Nationale lobby

Vrouwen voor duurzame vrede

Vredesacademie

Project Esteli Nicaragua

Vredesproject Fakovici

Werkgroep 2035

Nieuw project in Burundi

Eirene Internationaal

Stand van zaken vrijwilligersdiensten

4. Financieel jaarverslag

Verantwoording financiën 2013

Kascontrolecommissie

Dechargeverlening

Begroting 2014

5. Bestuurssamenstelling

6. Rondvraag

7. Sluiting

Nieuw adres EIRENE NL

Vanaf heden is het post- en bezoekadres van EIRENE NL gewijzigd. Ons adres bevindt zich nu in het gebouw van De Expeditie in Amersfoort.

Het nieuwe adres is:

Schimmelpenninckkade 30
3813 AE Amersfoort

Telefoon: 033 4753001

CPT-NL heeft een nieuwe website

Een van onze partnerorganisaties, Christian Peacemaker Teams Nederland, heeft een geheel vernieuwde website.

Informatie over data van delegaties is direct gekoppeld aan de website van CPT internationaal en daardoor altijd up to date. De stijl is gelijk aan de nieuwe huisstijl van CPT.

In de afgelopen jaren is in de organisatie een intensief proces doorlopen voor aanscherpen van missie, visie en uitgangspunten. Daarbij hoorde ook een nieuw logo. Het is een duif, die neergestreken is op prikkeldraad waarvan het eind verandert in een olijftak. Het is de verbeelding van de overtuiging dat we met geweldloosheid conflicten kunnen “transformeren”.  Dat is méér dan het beheersen of stoppen van geweld.

In de nabije toekomst gaat  CPT-NL meer nadruk leggen op het vormen van een beter geïnformeerde groep van mensen die actieve geweldloosheid in de praktijk willen gebruiken.

De site is te vinden op www.cpt-nl.org

Logo CPT-RGB

13 december ondertekening NAP 1325. Komt u ook?

Op vrijdag 13 december 2013 zal EIRENE NL een van de organisaties zijn die het NAP 1325 (Nederlands Actie Plan 1325) ondertekenen. Het NAP 1325 is een plan voor de versterking en bevordering van vrouwelijk leiderschap en politieke participatie van vrouwen in conflictsituaties en tijdens wederopbouw. Het is gebaseerd op VNVR 1325, resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid. Het is een samenwerkingsverband tussen overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Meer informatie over NAP 1325 is hier te vinden: www.nap1325.nl

De ondertekening vindt plaats in de Max van der Stoelzaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Rond de ondertekening vindt een programma plaats over vrouwen in conflictgebieden met vele experts en prominenten.

Iedereen die aanwezig wil zijn, is van harte uitgenodigd. Het is echter wel verplicht om u van tevoren aan te melden. Ook is een identiteitsbewijs verplicht, anders mag u het ministerie niet binnen.
We hopen u daar te mogen begroeten!

Uitnodiging NAP1325

 

 

 

 

 

Reactie Paul den Hartog op artikel Trouw gepubliceerd

Op 18 september 2013 publiceerde dagblad Trouw een artikel over de volgens haar tanende vredesbeweging, getiteld
“Wie preekt er nog over vrede?”

Het artikel is echter nogal eenzijdig en geeft een versie van de werkelijkheid weer waarin wij ons niet erg herkennen. Wij zijn met nieuwe, jonge mensen juist hard bezig met een vernieuwing van de vredesbeweging. Daarom schreef onze voorzitter, Paul den Hartog, een reactie aan de krant, die op 20 september werd gepubliceerd op de opiniepagina van de krant. Hieronder de reactie:

“Met verbazing heb ik dit artikel gelezen. Het geeft  een soort vooringenomenheid over het hedendaagse vredeswerk weer en daarin wordt gebruik gemaakt van verzuchtende uitspraken van mensen die verder nog springlevend in het vredesveld staan en met grote energie bergen werk verzetten. In dat zelfde vredescentrum werd afgelopen maandag nagedacht over een vredesacademie. Aan tafel, naast wat zeer ervaren vredeswerkers een aantal bevlogen jonge mensen, die midden in de hedendaagse samenleving staan. En nadenken over grote thema’s als internationaal recht, internationale betrekkingen, sliding states aan de ene kant tot aan het zoeken naar de verbinding in jezelf met de vrede en hoe je die oprecht uit kunt dragen in 2013 en daarna. Vanuit datzelfde vredescentrum worden workshops geweldloze communicatie voor kinderen nabij Srebrenica georganiseerd. Een werkgroep 20-35, bestaande uit jonge mensen in die leeftijdsgroep, zetten nu de vredesbeweging via Twitter en Facebook op de kaart en informeren zo hun leeftijdsgenoten en denken met elkaar na over hoe het in 2035 moet. Helaas is dat de verslaggever ontgaan, Cruijffiaans zou ik zeggen: “Je hoort waar je naar luistert”. De preek vindt niet meer vanaf de kansel plaats maar wordt gelezen op de iPhone.  Het vredeswerk gaat door.  Op een moderne manier. En met jonge mensen. Die niet alleen kritisch naar elkaar en de wereld kijken, maar elkaars standpunten aanhoren en aan de slag gaan met de gemeenschappelijkheid. Dit alles gebaseerd op de wortels van het vredeswerk van de afgelopen decennia. Modern, slagvaardig en intelligent. Dat is vredeswerk anno nu.”

Paul den Hartog
Voorzitter Eirene NL

 

Nieuwsbrief september ook online te lezen

De nieuwsbrief van september is alweer verschenen. We kijken hoe het nu gaat met enkele van de Duitse kantoorvrijwilligers die bij ons hebben gewerkt, voorzitter Paul den Hartog doet verslag van zijn reis naar Bosnië en we lezen nieuws van onze partnerorganisatie Pharos, ook in Bosnië. Leden krijgen de nieuwsbrieven in de brievenbus, maar daarnaast zijn ze ook online te lezen op onze website.

Nieuwsbrief juni verschenen

Onze nieuwsbrief van juni ligt nu in de bus. In deze editie vindt u onder andere een verslag van de Pinksterconferentie in Solingen, nieuws van de ALV’s van EIRENE NL en EIRENE Internationaal en een uitgebreid verslag van de workshop over geweldloze communicatie in Fakovici. Leden krijgen hem in uw brievenbus, maar u kunt deze en andere brieven ook online lezen.

Algemene Ledenvergadering: 27 april 2013

Op 27 april aanstaande houdt EIRENE Nederland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De locatie is net als vorig jaar de St. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, Utrecht.

De vergadering begint om 10:30 u en we verwachten rond 15.00 u klaar te zijn.

Agenda:

1. Welkom en mededelingen
2. Verslag van de ledenvergadering 2 juni 2012
3. Jaarverslag 2012
a. Verslag van de kascontrolecommissie
b. Begroting 2013
4. Bestuurssamenstelling
5. Samenvoeging NEAG en EIRENE Nederland
6. Project Rechtsontwikkeling Nicaragua
7. Project Schoolkeuken Fakovici
8. Burgervredeswerk
9. Activiteiten van de Werkgroep 2035
10. Stand van zaken vrijwilligersdiensten
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

Als u aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan telefonisch of per e-mail aanmelden? Dan houden we rekening met uw komst voor de lunch.