CPT-NL heeft een nieuwe website

Een van onze partnerorganisaties, Christian Peacemaker Teams Nederland, heeft een geheel vernieuwde website.

Informatie over data van delegaties is direct gekoppeld aan de website van CPT internationaal en daardoor altijd up to date. De stijl is gelijk aan de nieuwe huisstijl van CPT.

In de afgelopen jaren is in de organisatie een intensief proces doorlopen voor aanscherpen van missie, visie en uitgangspunten. Daarbij hoorde ook een nieuw logo. Het is een duif, die neergestreken is op prikkeldraad waarvan het eind verandert in een olijftak. Het is de verbeelding van de overtuiging dat we met geweldloosheid conflicten kunnen “transformeren”.  Dat is méér dan het beheersen of stoppen van geweld.

In de nabije toekomst gaat  CPT-NL meer nadruk leggen op het vormen van een beter geïnformeerde groep van mensen die actieve geweldloosheid in de praktijk willen gebruiken.

De site is te vinden op www.cpt-nl.org

Logo CPT-RGB