Bosnië: Geweldloze Communicatie

Bosnië-Herzegovina is een oude deelstaat van het voormalig Joegoslavië. Het is een federale staat met twee deelstaten: de republiek Srpska en de Moslim-Kroatische federatie. Het land is erg arm, het probeert te herstellen van de burgeroorlog die er in de jaren negentig woedde, maar onder de huidige economische omstandigheden lukt dit bijzonder slecht. De werkloosheid is hoog, vooral als gevolg van de oorlog en het verdwijnen van de zware industrie. Het welvaartsniveau is er dan ook uitzonderlijk laag. Zorgelijk is de verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen, er is nog veel onverwerkt verdriet van de recente oorlog en er bestaat veel wantrouwen naar elkaar. 

Wij besloten naar aanleiding van een uitnodiging van onze Bosnisch/Duitse partner Pharos en de vrouwenorganisatie Golub (‘vredesduif’) mee te werken aan het versterken van een klein dorpje vlakbij de Servische grens, genaamd Fakovici. Het project had destijds drie componenten: een schoolkeuken (in samenwerking met KIN), ondersteuning van de lokale frambozenteelt (in samenwerking met Pharos) en workshops geweldloze communicatie. Deze drie elementen moest het dorp integraal naar een hoger plan tillen.

Het project, dat ondertussen al tien jaar loopt, groeide langzaam maar organisch totdat het punt werd bereikt dat de inwoners van Fakovici het zelf over konden nemen. Daarom sloten we deze projecten in 2018 af (zie ‘voltooide projecten‘). Daarmee schoven we echter iets op, naar Tuzla om precies te zijn, om het geweldloze communicatie/NVC-project verder uit te bouwen. Zodat niet alleen de leerkrachten op de school in Fakovici bekwaam zijn om NVC workshops te geven, maar meer mensen die dit willen trainingen in geweldloze communicatie kunnen doen in de regio.

Ondertussen werken we samen met een aantal gecertificeerde trainers in Nederland, die beurtelings naar Tuzla gaan om een training te verzorgen. Ondertussen (juli 2018) zijn er al 3 Bosnische trainers gecertificeerd en kunnen zij het gedachtegoed in hun verscheurde land verspreiden. Nog eens 6 mensen zijn bezig hun certificaat te halen. Voor dit project werken we nauw samen met Amica Edica en Mios

De al gecertificeerde trainers geven jaarlijks tientallen workshops door het hele land, en ondertussen ook in buurlanden Kroatië en Servië. Ze geven workshops geweldloze communicatie aan leerlingen en leerkrachten op basisscholen, jeugddelinquenten in gevangenissen en mensen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.