Reactie Paul den Hartog op artikel Trouw gepubliceerd

Op 18 september 2013 publiceerde dagblad Trouw een artikel over de volgens haar tanende vredesbeweging, getiteld
“Wie preekt er nog over vrede?”

Het artikel is echter nogal eenzijdig en geeft een versie van de werkelijkheid weer waarin wij ons niet erg herkennen. Wij zijn met nieuwe, jonge mensen juist hard bezig met een vernieuwing van de vredesbeweging. Daarom schreef onze voorzitter, Paul den Hartog, een reactie aan de krant, die op 20 september werd gepubliceerd op de opiniepagina van de krant. Hieronder de reactie:

“Met verbazing heb ik dit artikel gelezen. Het geeft  een soort vooringenomenheid over het hedendaagse vredeswerk weer en daarin wordt gebruik gemaakt van verzuchtende uitspraken van mensen die verder nog springlevend in het vredesveld staan en met grote energie bergen werk verzetten. In dat zelfde vredescentrum werd afgelopen maandag nagedacht over een vredesacademie. Aan tafel, naast wat zeer ervaren vredeswerkers een aantal bevlogen jonge mensen, die midden in de hedendaagse samenleving staan. En nadenken over grote thema’s als internationaal recht, internationale betrekkingen, sliding states aan de ene kant tot aan het zoeken naar de verbinding in jezelf met de vrede en hoe je die oprecht uit kunt dragen in 2013 en daarna. Vanuit datzelfde vredescentrum worden workshops geweldloze communicatie voor kinderen nabij Srebrenica georganiseerd. Een werkgroep 20-35, bestaande uit jonge mensen in die leeftijdsgroep, zetten nu de vredesbeweging via Twitter en Facebook op de kaart en informeren zo hun leeftijdsgenoten en denken met elkaar na over hoe het in 2035 moet. Helaas is dat de verslaggever ontgaan, Cruijffiaans zou ik zeggen: “Je hoort waar je naar luistert”. De preek vindt niet meer vanaf de kansel plaats maar wordt gelezen op de iPhone.  Het vredeswerk gaat door.  Op een moderne manier. En met jonge mensen. Die niet alleen kritisch naar elkaar en de wereld kijken, maar elkaars standpunten aanhoren en aan de slag gaan met de gemeenschappelijkheid. Dit alles gebaseerd op de wortels van het vredeswerk van de afgelopen decennia. Modern, slagvaardig en intelligent. Dat is vredeswerk anno nu.”

Paul den Hartog
Voorzitter Eirene NL