Voltooide projecten

Schoolkeuken Fakovici, Bosnië (2008-2018)

Bosnië-Herzegovina is een oude deelstaat van het voormalig Joegoslavië. Het is een federale staat met 2 deelstaten: de republiek Srpska en de Moslim-Kroatische federatie. Het land is erg arm, het probeert te herstellen van de burgeroorlog, die er in de jaren negentig woedde, maar onder de huidige economische omstandigheden lukt dit bijzonder slecht. De werkloosheid is hoog, vooral als gevolg van de oorlog en het verdwijnen van de zware industrie. Het welvaartsniveau is er dan ook uitzonderlijk laag. Zorgelijk is de verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen, er is nog veel onverwerkt verdriet van de recente oorlog en er bestaat veel wantrouwen naar elkaar.

Fakovici

De streek Birac is een bergachtige streek tegen de grens met Servië. De grens wordt gevormd door de rivier de Drina. In deze zeer arme streek wordt geleefd van kleinschalige landbouw en wat bosbouw. Frambozen zijn het belangrijkste natuurlijke product uit de streek. In deze streek ligt het dorpje Fakovici, evenals Voljevica, het ons bekende Srebrenica en het stadje Bratunac. Veel kinderen uit Fakovici en omgeving lijden aan ondervoeding, doordat hun families in extreme armoede leven en de gevolgen van de oorlog niet te boven kunnen komen.

De schoolkeuken

In 2008 startte Eirene, in samenwerking met de Duitse organisatie KIN, een schoolkeukenproject om de kinderen op de lokale basisschool van een warme maaltijd per dag te voorzien. Een aantal vrouwen koken sindsdien op basis van lokale producten een gezonde warme maaltijd voor de kinderen van de lagere school. De kinderen gaan naar school, eten warm en komen gevuld met voeding en nieuwe kennis weer thuis. Daarnaast wordt de lokale economie gestimuleerd doordat zoveel mogelijk de lokale producten worden gebruikt.

Naast de schoolkeuken ondersteunde Eirene in samenwerking met de Duitse organisatie Pharos de lokale frambozenteelt, onder andere door het overdragen van kennis (bijvoorbeeld over irrigatie). In 2018 is het schoolkeuken- en frambozenproject overgedragen aan de inwoners van Fakovici, en zetten zij dit op eigen kracht voort. Het project rondom geweldloze communicatie, wat zich in het begin ook richtte op de school in Fakovici is ondertussen groter gegroeid, lees daar meer over onder de lopende projecten.

Verkiezingswaarnemingsmissie Albanië (2017)

In 2017 organiseerde Eirene NL samen met de Deense jongerenorganisatie Silba (en hun Noorse partnerorganisatie EDDA) een verkiezingswaarnemingsmissie in Albanië. In totaal gingen 30 jongeren (waarvan 13 Nederlanders) op pad om de parlementsverkiezingen in Albanië te observeren. Dat natuurlijk niet zomaar: de eerste dagen stonden in het teken van het leren kennen van het land, onder andere door presentaties van de Nederlandse Ambassadeur in Tirana, het IMF en EU. Ook moesten de kandidaten zelf een korte presentatie over een specifiek onderwerp voorbereiden. Verder werden zij getraind in de techniek van verkiezingsobservatie door de coördinatoren.

Op verkiezingsdag kregen de waarnemers hun officiële accreditatie, en gingen zij op pad met hun tolk. Van stembureau naar stembureau, en ondertussen online verslag doen van hun bevindingen. Niet alleen van het stemproces in het bureau zelf, maar ook van het stemmen tellen naderhand. Aan het einde van een hele lange dag werd verslag opgemaakt: hoewel de stemming over het algemeen goed en volgens de regels verliep, werden er ook enkele ongeregeldheden geobserveerd en verliep met name het proces na het stemmen chaotisch.

Voor Eirene was de waarnemingsmissie een geslaagd project, wat zeker voor herhaling vatbaar kan zijn in de toekomst. Silba heeft ondertussen ook een Nederlandse tak: Silba Nederland. Voor vragen over deze missie, mail naar onze voorzitter Linda de Veen, zij was één van de organisatoren.

Vredesacademie (2014-2016)

De Vredesacademie was een project van Eirene in samenwerking met Christian Peacemaker Teams Nederland (CPT NL) en SVAG. Het project was erop gericht een platform te zijn voor Nederlandse vredesorganisaties, en kennis en kunde bundelen. De Academie gaf workshops rondom geweldloosheid en praktisch vredeswerk. In 2016 werd daarom een workshopserie gerealiseerd in Amsterdam met vier pilotworkshops over geweldloze communicatie, peace journalism, omgaan met geweld, en geweldloos verzet. Het bleek dat, hoewel er algemene consensus is over het nut en belang van het verspreiden van het geweldloze gedachtegoed, er weinig animo is voor een dergelijke parapluorganisatie. Daarom staat de academie nu op een laag pitje.

Rechtswinkel CENIDH, Estelì, Nicaragua (2009-2014)

Het CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) is een Nicaraguaanse mensenrechtenorganisatie die burgers helpt bij het oplossen van conflicten, hen ondersteunt bij rechtszaken en hen bewust maakt van hun rechten, zodat zij beter voor zichzelf kunnen opkomen. Het heeft een afdeling in Estelí in het noorden van Nicaragua, een arm gebied, dat Eirene langere tijd heeft ondersteunt (zowel financieel als met menskracht).

CENIDH doet onderzoek naar de oorzaken en de frequentie van mensenrechtenschendingen in Nicaragua om vervolgens de resultaten van deze onderzoeken in preventieve zin te kunnen gebruiken. Zij lobbyt bij de overheid, burgerorganisaties en media om aandacht te vragen voor mensenrechtenschendingen en om een betere regelgeving en handhaving te bevorderen.

De laatste jaren is de mensenrechtensituatie erg verslechterd en komen steeds meer mensen in grote armoede terecht. Zaken waarmee de organisatie vaak te maken krijgt, zijn: arbeidsconflicten en kinderarbeid, huiselijk geweld en mensenrechtenschendingen door de overheid. Door middel van workshops en een netwerk van vrijwilligers (“promotoren”) verspreidt het CENIDH kennis van de mensenrechten onder de bevolking.