Visie & Missie

De visie van Eirene NL is een rechtvaardige en geweldloze samenleving waarin iedereen, waar ook ter wereld, een vredig en goed leven kan leiden op de plek die hij of zij verkiest.

De missie van Eirene NL is daarom bij te dragen aan het waarmaken van bovenstaande visie door intensieve ontmoeting, dialoog en samenwerking om zo de onrechtvaardigheden, onbegrip en conflicten op te helpen lossen.

We proberen dit te bereiken door:

  • Het overbrengen van de principes van geweldloze communicatie door middel van trainingen en train-de-trainer bijeenkomsten in binnen- en buitenland.
  • Aandacht te vragen voor vredeswerkers, en in het bijzonder vredesmissies zonder wapens (unarmed civilian peacekeeping).
  • Projectmatig te werken samen met partners in binnen- en buitenland.
  • Mensen uit te zenden naar partnerorganisaties en projecten.
  • Te lobbyen bij beslissers om geweldloze alternatieven in te zetten.
  • Projecten die binnen onze missie en visie vallen (financieel) te ondersteunen.