Algemene Ledenvergadering: 27 april 2013

Op 27 april aanstaande houdt EIRENE Nederland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De locatie is net als vorig jaar de St. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, Utrecht.

De vergadering begint om 10:30 u en we verwachten rond 15.00 u klaar te zijn.

Agenda:

1. Welkom en mededelingen
2. Verslag van de ledenvergadering 2 juni 2012
3. Jaarverslag 2012
a. Verslag van de kascontrolecommissie
b. Begroting 2013
4. Bestuurssamenstelling
5. Samenvoeging NEAG en EIRENE Nederland
6. Project Rechtsontwikkeling Nicaragua
7. Project Schoolkeuken Fakovici
8. Burgervredeswerk
9. Activiteiten van de Werkgroep 2035
10. Stand van zaken vrijwilligersdiensten
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

Als u aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan telefonisch of per e-mail aanmelden? Dan houden we rekening met uw komst voor de lunch.