Donateur worden

Eirene NL is een vereniging die jaarlijks contributie ontvangt van haar leden. Dit geld is vooral bestemd om de jaarlijkse kosten van de vereniging (zoals huisvesting, onze nieuwsbrief) te kunnen betalen. De donaties, giften of schenkingen die Eirene daarnaast ontvangt, worden vooral gebruikt om de projecten te kunnen financieren, zoals het NVC project in Bosnië.

Eirene NL is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenkbelasting of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen giften en erfenissen. bovendien zijn giften aftrekbaar.

Er zijn twee soorten giften tijdens uw leven, namelijk:

  1. De gewone giften. Dit zijn normaal gesproken eenmalige bedragen en uw totale giften moeten boven een drempel komen voordat u deze mag aftrekken van de belasting. Dit is heel eenvoudig te doen via de button online doneren
  2. Periodieke giften. De regels hiervoor zijn specifiek: de gift dient te worden vastgelegd bij een notaris, minimaal voor 5 jaar te zijn aangegaan en (ongeveer) hetzelfde bedrag per jaar te zijn. Deze gift mag u altijd aftrekken, ongeacht uw inkomen of drempel.

Indien u besluit om een periodieke gift te doen en deze is boven de € 120 per jaar, dan zal Eirene de kosten van de notariële akte voor haar rekening nemen. Ook zullen wij ervoor zorgen, dat deze akte zal worden opgemaakt.

Ook kunt u beslissen om na uw leven nog iets te betekenen voor een project. Ook hiervoor zijn er twee mogelijkheden, namelijk:

  1. Een legaat. Hierbij laat u ons een vast bedrag van uw vermogen na.
  2. Een erfstelling. Hierbij laat u ons een bepaald percentage van uw vermogen na.

U kunt zelf aangeven aan welk project u het geld wilt nalaten.

Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp, dan kunt u de penningmeester bereiken via e-mailadres: eirene.penningmeester@gmail.com