ALV Eirene NL op 26 april 2014

De ALV 2014 van Eirene NL zal plaatsvinden op

26 april 2014 om 10.30 uur in

De Expeditie

Schimmelpenninckkade 30, 3813 AE Amersfoort

Tel: 033-4753001

Tijdens onze ALV willen wij u graag bijpraten over al onze activiteiten en graag uw mening horen over ons werk van het afgelopen jaar. Ook willen we graag onze nieuwe plannen bespreken.

We nodigen alle leden van Eirene NL uit om hierbij aanwezig te zijn. We hebben u nodig als ondersteuning, maar ook als klankbord.

Na de gezamenlijke lunch zal Ingrid Halbritter vertellen over haar ervaringen met ons vredesproject in Fakovici. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. U mag andere belangstellenden gerust meenemen.

In verband met de catering willen we vragen of u zich van tevoren wilt aanmelden bij

Harry Schram: tel. 0355417840; mailadres: eirene.secretaris@gmail.com

De ALV zal inclusief lunch en middagprogramma rond 15.00 uur afgelopen zijn.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 27 april 2013

3. Jaarverslag 2013:

NEAG en Burgervredeswerk

Internationale Coördinatie

Nationale lobby

Vrouwen voor duurzame vrede

Vredesacademie

Project Esteli Nicaragua

Vredesproject Fakovici

Werkgroep 2035

Nieuw project in Burundi

Eirene Internationaal

Stand van zaken vrijwilligersdiensten

4. Financieel jaarverslag

Verantwoording financiën 2013

Kascontrolecommissie

Dechargeverlening

Begroting 2014

5. Bestuurssamenstelling

6. Rondvraag

7. Sluiting