Eirene Internationaal

EIRENE Internationaal zendt vrijwilligers voor langere tijd naar projecten in het buitenland. Daarnaast ondersteunt ze projecten met financiële middelen en beroepskrachten via partnerschappen met lokale organisaties.

Afrika

Democratische Republiek Congo

CCAP, Zuid-Kivu: Verzoenings- en vredeswerk.
CCAP werkt aan reconciliation tussen verschillende etnische groepen (Banyamulenge, Bembe, Babuyo, Bafulero) die betrokken waren bij de oorlog in Congo tussen 1998 en 2004.

PAD, Zuid-Kivu: Empowerment door coöperaties
PAD helpt de plattelandsbevolking om betere (biologische) landbouwtechnieken te ontwikkelen en coöperaties op te zetten. Zo kunnen nieuwe bronnen van inkomsten worden aangeboord.

Niger

APOR, Tera-gebied: Verbreden inkomensbronnen
In Niger heerst veel honger en ondervoeding. Vooral gezinnen van veehoeders hebben daar zwaar onder te lijden als de mannen wegtrekken met het vee. APOR helpt deze gezinnen door onder andere graanbanken op te zetten, microkredieten te verschaffen en betere landbouwmethodes te helpen ontwikkelen.

Oeganda

ACFODE, Regio Kisoro en Pallisa: Aanpakken seksueel geweld
In Oeganda is seksueel geweld tegen vrouwen een veelvoorkomend probleem wat nauwelijks bestraft wordt. ACFODE helpt misbruikte vrouwen op verschillende manieren: met weerbaarheidscursussen, psychologische hulp, rechtshulp. Ook probeert ze door samen te werken met de gemeenschap geweld tegen te gaan.

Latijns-Amerika

Bolivia

FOCAPACI, El Alto: Conflictpreventie en –bemiddeling.
In El Alto zijn veel mensen van het platteland komen wonen op zoek naar een beter bestaan, velen van hen van indiaanse afkomst. El Alto is een van de armste delen van Bolivia, waardoor er regelmatig conflicten ontstaan, die vaak met geweld worden opgelost. Partnerorganisatie FOCAPACI zet zich met dialoog in om conflicten te voorkomen en te bemiddelen als er toch problemen ontstaan.

OMAK, El Alto: Empowerment vrouwen
Deze organisatie helpt Aymaravrouwen in El Alto bij het voorkomen en oplossen van conflicten en ondersteunt vrouwen die leiderschapsposities bekleden in sociale bewegingen.

CCC Chasqui, El Alto: Vredeswerk en vreedzame conflictoplossing.
Richt zich vooral op jongeren uit de Aymara- en Quechua-culturen.

UCA SOPPEXCCA, Jinotega: Duurzaam ondernemen
Zonne-energie en het verbouwen/verkopen van biologische cacao via een coöperatie. Op deze manier wordt het inkomen van vrouwen verbeterd op een duurzame manier.

Nicaragua

FEM, Estelí: Empowerment van vrouwen
De regio rond Estelí kenmerkt zich door armoede. Vrouwen worden hier in het bijzonder door getroffen omdat de cultuur van machismo erg sterk is in Nicaragua. De organisatie FEM (Fundación de Mujeres) is in 1997 opgericht om vrouwen te ondersteunen bij zaken als alfabetisering, onderwijs en eigen grondbezit.

CPICH,  Nueva Segovia en Madriz: Empowerment inheemse volken
CPICH werkt aan onder andere aan het verbeteren van de levenskwaliteit,  het ontwikkelen van duurzame inkomensvoorzieningen en lobby’t voor politieke autonomie voor inheemse gemeenschappen in vijf gemeentes.

SOPPEXCCA, Jinotega: Empowerment jongeren
In Jinotega is weinig werk te vinden, en de cacao die men er wel veel verbouwt, wordt onbewerkt verkocht aan tussenhandelaren. Een groepje jongeren kwam op het idee om zelf een chocoladefabriek te beginnen om arbeidsplaatsen te creëren. Dat is gelukt: er werken nu 10 jongeren in de fabriek die biologische chocolade maken. De fabriek zou graag willen uitbreiden, om meer jongeren perspectief te bieden.