Organisatie

Eirene NL is een vereniging. In de jaarlijkse ledenvergadering kunnen leden invloed uitoefenen op het beleid en legt het bestuur verantwoording af. Daarnaast heeft de vereniging een zeer open en platte structuur, waardoor iedereen op elk moment de kans heeft om zijn mening kenbaar te maken en goede ideeën in te brengen. Vrijwel iedereen kent elkaar. Het kantoor van Eirene NL bestaat uit een bureau in Vredescentrum De Expeditie in Amersfoort, maar het meeste werk verzetten we digitaal, vanuit huis. 

Het bestuur van Eirene NL bestaat uit de volgende personen:

Paul den Hartog (Voorzitter a.i.)
Email: eirene.voorzitter@gmail.com

Paul is de ‘oude rot’ in het bestuur en was voorzitter van 2006 tot 2018. Na een jaar als algemeen bestuurslid nam hij in 2019 het stokje, ad interim, weer over. Naast zijn voorzitterschap was hij de afgelopen jaren vooral gericht op de projecten in Bosnië. Paul richt zich nu vooral op het bundelen en versterken van de vredesbeweging in Nederland.

“Ik ervaar meer en meer dat toenemend geweld, spanning en onrecht wereldwijd op een andere manier het hoofd geboden moeten worden. Niet met meer wapens, maar met meer dialoog en begrip voor elkaar. Daarom werken we aan vredesinfrastructuur.”

Jennifer Pampolina (Secretaris)
Email: eirene.secretaris@gmail.com

Jennifer is sinds 2018 secretaris, als opvolgster van Harry Schram. Jennifer is Amerikaanse, maar woont sinds enkele jaren in Nederland. Ze heeft een Master in Internationaal Recht, en was al tijdens haar studie geïnteresseerd in vrede en conflict. Zo werkte ze voor onder andere voor het Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice (San Diego, CA), International Visitors Council of Los Angeles, World Future Council (Hamburg, Duitsland) en Human Rights Law Centre (Nottingham, Groot Brittannië). 

 

Cas Jansen (Penningmeester)
Email: eirene.penningmeester@gmail.com

Zo was hij druk aan het werk en zo was er opeens leegte na zijn ontslag bij KPN als projectcontroller (financieel). Daarvoor had hij al zo’n 25 jaar bij KPN gewerkt in diverse financiële functies als business controller (o.a. internet- en telefoniediensten). Cas heeft al veel ervaring met vrijwilligerswerk (o.a. bij Pax Christi, Themajo, HBO contactgroep en Helios), maar toch ontbrak er iets. Dat ‘iets’ heeft hij gevonden bij Eirene NL. 

“Ik hoop dat alle Eirene-mensen samen kunnen bijdragen aan meer vrede en rechtvaardigheid op deze wereld.

Linda de Veen (Algemeen Bestuurslid)
Email: eirene.algemeenbestuur@gmail.com

Linda was jarenlang projectcoördinator bij Eirene NL, werd in 2018 voorzitter, en is sinds 2019 algemeen bestuurslid. Ze was onder andere verantwoordelijk voor de verkiezingswaarnemingsmissie in Albanië (2017), en het Vredessymposium (m.n. Wageningen (2016) en Utrecht (2017)). Ze is nog steeds nauw betrokken bij de werkgroep Vredesmissies zonder Wapens. Daarnaast zat ze namens Eirene in de stuurgroep van het European Network for Civil Peace Services en de Nonviolent Peaceforce Alliance, en gaf verschillende presentaties en workshops. Linda’s expertise is de rol van media in conflict en vredesopbouw. 

“Ik werk het liefst aan het verbeteren van de wereld door praktische projecten op te zetten. Die beginnen misschien klein, maar groeien vaak organisch naar iets groters. Essentieel is het werken met lokale partners: vrede en verandering kun je niet opleggen, je moet het samen doen.”

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden van Eirene NL ontvangen loon noch een vergoeding voor de werkzaamheden, die zij verrichten voor de vereniging of stichting. Alleen hun onkosten worden vergoed, bijvoorbeeld voor reizen. Hierbij proberen zij zoveel mogelijk met het OV te reizen, en vliegverkeer te beperken, rekening houdend met het klimaat.   

Vrijwilligers binnen Eirene krijgen hun onkosten vergoed op dezelfde manier als de bestuursleden en worden in principe niet betaald voor hun werkzaamheden. In bepaalde gevallen kan echter aanspraak worden gemaakt op een vrijwilligersvergoeding (€ 170 euro per maand, tot een maximum van € 1.700 per jaar). Alleen in uitzonderlijke gevallen worden derden aangesteld voor projectmatige doeleinden.  

Eén keer per jaar komen alle vrijwilligers en bestuursleden samen op de Vrijwilligersdag voor een leuke activiteit en etentje. 

Eirene Internationaal

Eirene NL is de Nederlandse tak van Eirene Internationaal, één van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Duitsland. De oprichtingsorganisaties, landenafdelingen en individuele leden sturen in een jaarlijkse bijeenkomst – de ‘Council’ – het bestuur van Eirene Internationaal aan. Eirene Internationaal heeft een kantoor met ongeveer 20 medewerkers tot zijn beschikking voor de uitvoering van programma’s en projecten. Jaarlijks zendt de organisatie ongeveer 80 mensen uit naar projecten wereldwijd. Daarnaast lopen er een groot aantal projecten met partners in binnen- en buitenland.

Vrijwilligersdag 2017