Vredesmissies zonder wapens

Project Vredesmissies zonder Wapens ontstond eind 2014 naar aanleiding van een expertmeeting rondom Burgervredeswerk, georganiseerd door het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede. Doelstelling van de bijeenkomst was mensen bij elkaar brengen die ervaring hebben met burgervredeswerk om te bekijken in hoeverre zij samen zulk specifiek vredeswerk in en vanuit ons land kunnen versterken en op de kaart zetten. Er gebeurt heel veel op dit gebied; dat moet een veel duidelijker gezicht krijgen.

Vredesmissies zonder Wapens heeft daarom vier duidelijke aandachtspunten:

  • bewustwording verbreden ten aanzien van het vredeswerk door burgers in conflictgebieden;
  • het draagvlak voor het burgervredeswerk vergroten;
  • erkenning vinden bij politiek en media, dat dit vredeswerk een serieus alternatief voor militair ingrijpen kan zijn;
  • meer geld en steun verwerven voor ongewapende vredesmissies.

Sinds de oprichting van de werkgroep VZW is er jaarlijks een vredessymposium georganiseerd om aandacht te vragen voor burgers die zich geweldloos inzetten voor vrede in conflictgebied. Denk daarbij aan het ongewapend beschermen van mensenrechtenvertegenwoordigers, zoals Peace Brigades International doet, of het ongewapend interveniëren bij onrust zoals Nonviolent Peaceforce doet, of het voorkomen van geweld door aanwezigheid zoals Christian Peacemakers Teams doet. Tijdens het symposium worden jaarlijks drie of vier vredeswerkers – ‘vredeshelden’ –  genomineerd en gehuldigd. Het symposium vindt ieder jaar in een andere Nederlandse gemeente plaats, voorgaande edities waren in Den Haag (2015), Wageningen (2016), Utrecht (2017)Zwolle (2018) en Nijmegen (2019). In verband met de coronapandemie ging het symposium in 2020 en 2021 niet door. In 2021 is wel vredesheld Edy Korthals Altes gehuldigd, in een klein gezelschap.

In 2015 werd er daarnaast een Vredesmanifest geschreven en ondertekend door 13 Nederlandse vredesorganisatie. Het manifest werd op 22 september aangeboden aan de Vaste Buitenlandcommissie van de Tweede Kamer. 

De werkgroep VZW heeft een beleidsstuk waarin haar visie wordt uitgelegd. Daarin ook antwoord op drie veelgestelde vragen over vredesmissies zonder wapens: duur, effectief, gevaarlijk?