Nieuwsbrief juni verschenen

Onze nieuwsbrief van juni ligt nu in de bus. In deze editie vindt u onder andere een verslag van de Pinksterconferentie in Solingen, nieuws van de ALV’s van EIRENE NL en EIRENE Internationaal en een uitgebreid verslag van de workshop over geweldloze communicatie in Fakovici. Leden krijgen hem in uw brievenbus, maar u kunt deze en andere brieven ook online lezen.

Algemene Ledenvergadering: 27 april 2013

Op 27 april aanstaande houdt EIRENE Nederland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De locatie is net als vorig jaar de St. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, Utrecht.

De vergadering begint om 10:30 u en we verwachten rond 15.00 u klaar te zijn.

Agenda:

1. Welkom en mededelingen
2. Verslag van de ledenvergadering 2 juni 2012
3. Jaarverslag 2012
a. Verslag van de kascontrolecommissie
b. Begroting 2013
4. Bestuurssamenstelling
5. Samenvoeging NEAG en EIRENE Nederland
6. Project Rechtsontwikkeling Nicaragua
7. Project Schoolkeuken Fakovici
8. Burgervredeswerk
9. Activiteiten van de Werkgroep 2035
10. Stand van zaken vrijwilligersdiensten
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

Als u aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan telefonisch of per e-mail aanmelden? Dan houden we rekening met uw komst voor de lunch.

Schoolkeuken Fakovici is jaarproject op school in Gendringen

De brug wordt herbouwd

Op de school De Hoeksteen in Gendringen is de schoolkeuken in Fakovici het jaarproject. Dat betekent dat de kinderen af en toe wat geld mee naar school nemen en het in een potje stoppen. Aan het eind van het jaar wordt het bedrag beschikbaar gesteld voor de schoolkeuken.

Omdat EIRENE NL het van groot belang vindt om vredesbevorderende activiteiten te organiseren, is onze voorzitter Paul den Hartog vorige week in de klassen een verhaal gaan vertellen over wat het probleem in Fakovici is en wat we er aan proberen te doen. Daarbij is het thema vrede en vriendschap nadrukkelijk aan de orde gekomen.

 

 Als extra activiteit is op Witte Donderdag tijdens de Paasviering op de school het toneelstuk Geel-Blauw van Kathryn Schmidt opgevoerd door de kinderen van groep 5 en 6. Hierin wordt een brug tussen de bergen gebouwd waarop de volkeren leven. Na een meningsverschil stort de brug in, maar deze wordt weer herbouwd en het conflict wordt opgelost. Geel en Blauw zijn ook de kleuren van de vlag van Bosnië-Herzegovina en in die zin staat het toneelstuk model voor de situatie ter plekke. Wij hopen dat wij bij de herbouw van de brug ook op deze manier ons steentje bijdragen.

Toneelstuk Geel-Blauw wordt opgevoerdDe kinderen luisteren aandachtig

Na het toneelstuk zijn de kinderen tekeningen gaan maken die worden verstuurd naar Fakovici om de school te versieren. Ze zijn prachtig geworden!

Een vrolijke zon voor de kinderen in BosniëDruk bezig met tekeningen voor FakoviciTekeningen voor FakoviciLeerlingen schilderen voor Bosnië

 

 


 

 

Pinksterconferentie 2013: Voedsel en vrede

Pinksterconferentie 2013: Voedsel en Vrede

De Pinksterconferentie van dit jaar vindt plaats in Solingen, in de buurt van Düsseldorf. Het thema is “Voedsel en Vrede”. Voor EIRENE zijn dit belangrijke werkgebieden, vooral in Latijns-Amerika en Afrika, waar veel van de projecten om een van deze thema’s draaien. Tijdens de Pinksterconferentie zullen mensen uit het veld vertellen wat hun ervaringen zijn met deze thema’s.

Wereldwijd wordt er genoeg voedsel geproduceerd om iedereen te voeden. Toch is er een grote ongelijkheid in hoe het verdeeld wordt: op het zuidelijk halfrond lijden vele mensen honger en sterft elke vijf seconden een kind onder de tien jaar als gevolg van ondervoeding. Tegelijkertijd wordt er op het noordelijk halfrond heel veel voedsel verspild, in Nederland belandt ieder jaar maar liefst 50 kilo voedsel per persoon in de prullenbak.

Kunnen wij hier verandering in brengen door onze omgang met voedsel te veranderen? In hoeverre is ons consumeergedrag debet aan de voedselcrisis? Hoe kunnen wij onszelf bewuster en duurzamer voeden? De Nederlandse kok en activist Wam Kat zal hierover zijn licht laten schijnen, maar het blijft niet bij theorie! Op zondag gaan we gezamenlijk koken en zullen we zien dat gezond en duurzaam eten heel lekker is.

Tijdens de Pinksterconferentie nemen we ook afscheid van Harry Schram, die zijn werk voor de Council beëindigt. Daarnaast is er natuurlijk veel ruimte voor gezellig samenzijn, muziek, dansen en spelletjes.

EIRENE nodigt alle belangstellenden, leden, voormalige vrijwilligers, sponsoren en ieder, die zich met EIRENE verbonden voelt heel hartelijk uit samen met de familie naar Solingen te komen!

Een programma en routebeschrijving ontvangt u zodra u zich heeft aangemeld.

INFO

De Pinksterbijeenkomst begint op zaterdag 18 mei om 17.00 uur en wordt op 2e Pinksterdag 20 mei met een lunch afgesloten. Een overnachting van vrijdag op zaterdag met maaltijdvoorziening is mogelijk. Doorgaans logeert u in een kamer met meerdere bedden. Er staat een beperkt aantal een- of tweepersoonskamers ter beschikking. Voor zover mogelijk houden wij rekening met uw wensen, vermeld die daarom bij uw aanmelding. De onkostenbijdrage omvat logies, beddenlinnen en vegetarische maaltijden bij een volledig verblijf.

Volwassenen: €95,-

Jongeren in opleiding: bed: €45,-

tent: €30,-

Kinderen tot 12 jaar: €25,-

Kinderen tot 3 jaar: gratis

Toeslag eenpersoonskamer: €30,-

Toeslag tweepersoonskamer: €20,-

De prijzen zijn niet kostendekkend. Daarom kijken wij uit naar sponsoren. Sponsorbedragen maken het voor ons mogelijk in individuele gevallen kortingen te geven.

Graag aanmelden vóór 1 mei.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u zich wenden tot

EIRENE-Nederland

Postbus 1528

3500 BM Utrecht

Tel: 030-2714376

Mail: info@eirene-nederland.org