21 sept.: Vredessymposium ‘Investeer in vrede’

Vredessymposium 21 september

Het openslaan van de krant of het aanzetten van de televisie is tegenwoordig al genoeg om te worden geconfronteerd met de meest schrijnende oorlogsbeelden. Een gewonde vader die zijn eveneens gewonde kindje probeert te troosten; een bejaarde vrouw die dakloos is geworden nadat haar huis is verwoest. Vaak is er een constante dreiging van geweld. De situatie waarin deze mensen verkeren gaat ons zeer aan het hart. Daarom organiseert een aantal prominente Nederlandse vredesorganisaties op de Internationale Dag van de Vrede in Nieuwspoort een vredessymposium getiteld: ‘Investeer in Vrede’.

Het vredessymposium bestaat uit twee onderdelen. Er wordt een Vredesmanifest gepresenteerd dat gericht is op de politiek. Daarnaast is er specifiek aandacht voor vredesmissies waarin geen wapens worden gebruikt en burgers een grote rol spelen. Vredeswerkers uit conflictgebieden vertellen over de successen en de uitdagingen van hun werk.

Programma

   
13:00 Ontvangst
13.30 Start en opening

 

13:45 Presentatie vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede.” door May-May Meijer

 

14.15 Maarten van der Werf over Israël-Palestina (Christian Peacemakers Teams)

Mieke van Opheusden over Guatamala (Peace Brigades International)

 

15:00 Fearless Rose zingt namens Musicians without Borders; wij gebruiken muziek om verschillen te overbruggen, gemeenschappen te versterken en de wonden van oorlog te genezen.

 

15:30 Pauze

 

16:00 Stephanie Buljugic over Zuid-Soedan en Sri Lanka

(was werkzaam voor Nonviolent Peaceforce)

Stephanie Mbanzendore over Burundi

(Burundian Women for Peace and Development)

 

16:45 Vragen aan de vredeshelden.

Uitreiking decoraties door Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, Stad der bevrijding!

 

17:15 Informele afsluiting

 

Dagvoorzitter: Amma Asante

Het Vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede” is onze reactie op het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse Defensie. Met het Vredesmanifest onderstrepen we het belang van het voorkomen van oorlogen en de oplossing daarvan zonder wapens en doen aanbevelingen hiertoe aan de politiek. Wij opperen verassende visies op bondgenootschappen, het oplossen van gewapende conflicten en het belang van vredesmissies zonder wapens. Het Vredesmanifest is geen blauwdruk, maar wil een aanzet vormen tot opbouwende maatschappelijk en politieke discussie als het gaat om bereiken van duurzame vrede.

Boeiende verhalen van vredeswerkers uit conflictgebieden zullen illustreren hoe deze ‘andere aanpak’ in zijn werk gaat. Maarten van der Werf van Christian Peacemakers Teams vertelt over hun werk bij de grens van Israel en Palistina. Mieke van Opheusden vertelt over haar werk in Guatamala en vertelt Stephanie Buljugic over haar werk in Zuid-Sudan en Sri Lanka voor Nonviolent Peaceforce, de grootste internationale organisatie die ongewapende vredesmissies onderneemt. Tot slot is er aandacht voor de dreigende burgeroorlog in Burundi, waar Stephanie Mbanzendore ons over vertelt. Zij illustreren allen hoe vreedzame interventie mogelijke verdere escalatie kan voorkomen en waarom dat zo belangrijk is.

Deelnemende Vredesorganisaties:

Burundi Women for Peace and Development, Eirene Nederland, Christian Peace Makers Team, Peace Brigades International, Peace SOS (i.o.), Platform Vrouwen & Duurzame Vrede

We kijken uit naar uw komst!

 

Meer informatie en aanmelden:

Locatie:

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, zaal Wandelganger
Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

Telefoon:+31(0)703469440
Aanmelden: Stuur een e-mail naar vredessymposium@gmail.com

 

Het uitgebreide programma is te vinden in het programmaboekje.