Vredessymposium 2017: ‘Vrouwen op Vredesmissie’

Hoe kan je je als gewone burger inzetten voor een vreedzame samenleving, zonder gebruik te maken van wapens of daarmee te dreigen? Hoe kan je geweld voorkomen, conflicten oplossen, en investeren in vrede? Antwoorden hierop werden gegeven tijdens het Vredessymposium 2017, afgelopen woensdag 20 september in het Oude Stadhuis in Utrecht. Verschillende sprekers lieten praktijkvoorbeelden zien vanuit de hele wereld.

Ongeveer tachtig mensen kwamen af op de dag, georganiseerd door een groep Nederlandse vredesorganisaties onder de noemer ‘Vredesmissies zonder Wapens’. Zij vragen erkenning voor het belang van geweldloze vredesmissies, en erkenning voor burgers die zich inzetten voor vrede zonder te dreigen met wapens of geweld te gebruiken. Zoals Linda de Veen, coördinator van het symposium, in de introductie duidelijk maakt: “Een boodschap van vrede is moeilijk te verkopen met een wapen om je schouder”. Dit jaar is het thema ‘Vrouwen op Vredesmissie’ en hoopt de coalitie het werk van vele vrouwelijke vredeswerkers zichtbaar te maken.

Burgemeester van Zanen spreekt de Vredeshelden toe, vlnr: Annette Mevis, Julienne Doppenberg-Difukidi, Remco Bouma en Lotte Helder. Foto: Alexander Royall

Vier vredeswerkers vertellen kort over hun missie. De dag begint met een presentatie van Annette Mevis die stilstaat bij Rosa Manus. Deze minder bekende, maar minstens zo betekenisvolle vrouw als Aletta Jacobs, was vanaf 1908 betrokken bij de vrouwenbeweging en streed voor ontwapening in de jaren dertig. Ze verzamelde in 1932 meer dan 10 miljoen handtekeningen van vrouwen uit 56 landen.

Julienne Doppenberg-Difukidi vertelt vervolgens over haar eigen ervaringen in de Democratische Republiek Congo. Via haar stichting Tosangana traint zij in haar thuisland vrouwen en jongeren en leren zij over hun rechten, democratisering en vreedzaam samenleven.

Remco Bouma werkte twee jaar voor Peace Brigades International in Colombia en vertelt hoe hij lokale vredesvrouwen bijstond. Olga bijvoorbeeld, een advocate in Colombia die rechtszaken meisjes verdedigt die het slachtoffer zijn van seksueel geweld door oud-militairen. Door met Olga mee op pad te gaan kan deze lokale vredesvrouw haar werk kan blijven doen, ondanks vele bedreigingen. Zijn levendige verhaal over het door geweld geteisterde Colombia maakt veel indruk.

Tot slot Lotte Helder, die via SILBA verkiezingswaarnemer was in Albanië en Macedonië. Door het electoraal proces te toetsen aan internationale standaarden, houdt de internationale gemeenschap een spiegel voor aan deze landen, aldus Lotte. Op die manier hopen ze de democratische transitie verder door te kunnen zetten en te doen slagen.

Na vele vragen vanuit het aanwezige publiek sluit de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, de dag af. Onder toeziend oog van de aanwezigen huldigt hij de vier vredeswerkers en noemt hen een “grote inspiratie”. Van Zanen moedigt iedereen aan hun voorbeeld te volgen en zich in te zetten voor een vreedzame samenleving, waar dan ook ter wereld. Geïnspireerd keren de aanwezigen naar huis. Één van de aanwezigen zegt: “Ik wist niet eens dat je dit werk kon doen!” – Missie geslaagd!

21 sept.: Vredessymposium ‘Investeer in vrede’

Vredessymposium 21 september

Het openslaan van de krant of het aanzetten van de televisie is tegenwoordig al genoeg om te worden geconfronteerd met de meest schrijnende oorlogsbeelden. Een gewonde vader die zijn eveneens gewonde kindje probeert te troosten; een bejaarde vrouw die dakloos is geworden nadat haar huis is verwoest. Vaak is er een constante dreiging van geweld. De situatie waarin deze mensen verkeren gaat ons zeer aan het hart. Daarom organiseert een aantal prominente Nederlandse vredesorganisaties op de Internationale Dag van de Vrede in Nieuwspoort een vredessymposium getiteld: ‘Investeer in Vrede’.

Het vredessymposium bestaat uit twee onderdelen. Er wordt een Vredesmanifest gepresenteerd dat gericht is op de politiek. Daarnaast is er specifiek aandacht voor vredesmissies waarin geen wapens worden gebruikt en burgers een grote rol spelen. Vredeswerkers uit conflictgebieden vertellen over de successen en de uitdagingen van hun werk.

Programma

   
13:00 Ontvangst
13.30 Start en opening

 

13:45 Presentatie vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede.” door May-May Meijer

 

14.15 Maarten van der Werf over Israël-Palestina (Christian Peacemakers Teams)

Mieke van Opheusden over Guatamala (Peace Brigades International)

 

15:00 Fearless Rose zingt namens Musicians without Borders; wij gebruiken muziek om verschillen te overbruggen, gemeenschappen te versterken en de wonden van oorlog te genezen.

 

15:30 Pauze

 

16:00 Stephanie Buljugic over Zuid-Soedan en Sri Lanka

(was werkzaam voor Nonviolent Peaceforce)

Stephanie Mbanzendore over Burundi

(Burundian Women for Peace and Development)

 

16:45 Vragen aan de vredeshelden.

Uitreiking decoraties door Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, Stad der bevrijding!

 

17:15 Informele afsluiting

 

Dagvoorzitter: Amma Asante

Het Vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede” is onze reactie op het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse Defensie. Met het Vredesmanifest onderstrepen we het belang van het voorkomen van oorlogen en de oplossing daarvan zonder wapens en doen aanbevelingen hiertoe aan de politiek. Wij opperen verassende visies op bondgenootschappen, het oplossen van gewapende conflicten en het belang van vredesmissies zonder wapens. Het Vredesmanifest is geen blauwdruk, maar wil een aanzet vormen tot opbouwende maatschappelijk en politieke discussie als het gaat om bereiken van duurzame vrede.

Boeiende verhalen van vredeswerkers uit conflictgebieden zullen illustreren hoe deze ‘andere aanpak’ in zijn werk gaat. Maarten van der Werf van Christian Peacemakers Teams vertelt over hun werk bij de grens van Israel en Palistina. Mieke van Opheusden vertelt over haar werk in Guatamala en vertelt Stephanie Buljugic over haar werk in Zuid-Sudan en Sri Lanka voor Nonviolent Peaceforce, de grootste internationale organisatie die ongewapende vredesmissies onderneemt. Tot slot is er aandacht voor de dreigende burgeroorlog in Burundi, waar Stephanie Mbanzendore ons over vertelt. Zij illustreren allen hoe vreedzame interventie mogelijke verdere escalatie kan voorkomen en waarom dat zo belangrijk is.

Deelnemende Vredesorganisaties:

Burundi Women for Peace and Development, Eirene Nederland, Christian Peace Makers Team, Peace Brigades International, Peace SOS (i.o.), Platform Vrouwen & Duurzame Vrede

We kijken uit naar uw komst!

 

Meer informatie en aanmelden:

Locatie:

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, zaal Wandelganger
Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

Telefoon:+31(0)703469440
Aanmelden: Stuur een e-mail naar vredessymposium@gmail.com

 

Het uitgebreide programma is te vinden in het programmaboekje.

Peace Event Sarajevo 6-9 juni – dag 3, zondag 8 juni

Dit is het derde deel over ons bezoek aan het Peace Event in Sarajevo van 6-9 juni.

Ook zondag hebben we interessante workshops en bijeenkomsten bezocht.

Education for Peace and Nonviolence

Deze workshop ging over vredeseducatie en educatie over geweldloze communicatie. In sommige landen, zoals Spanje en Frankrijk is er al een wet dat er een bepaald aantal uur vredeseducatie moet worden gegeven op scholen. De organisatoren van de workshop hadden een voorsteldocument opgesteld om dat in meerdere landen voor elkaar te krijgen. De deelnemers hadden mooie voorbeelden van vredeseducatie voor kinderen en jongeren. Zo waren er een uitlegdocument over de VN van de vereniging voor Montessorischolen Peace Education - 10 opportunities to become nonviolenten een Italiaans stripboek met conflictscenario’s en verschillende opties om uit te kiezen, waarbij elke keuze weer eigen gevolgen heeft. Vooral de laatste is een leuke manier om kinderen en jongeren duidelijk te maken wat geweldloze communicatie inhoudt. Het gaf ons veel inspiratie en nieuwe ideeën die we wellicht in de toekomst kunnen gebruiken.

 

 

Mediation

Deze workshop werd gegeven door onze collega van de Vredesacademie: Annelies Klinefelter van CPT. Het ging over mediation als vorm van vreedzame conflictoplossing, vooral bij conflicten tussen mensen die elkaar erg na staan. Na een inleiding over mediation gingen we in kleine groepjes zelf aan de slag met een oefening met vreedzame conflictoplossing door middel van mediation. Het probleem wat we moesten zien op te lossen was een echt Nederlandse situatie: het is een warme dag en een broer en zus willen allebei op de fiets weg: de een wil naar het bos, de ander wil naar het zwembad. Er is echter maar één fiets, een ander vervoermiddel is er niet, en met het openbaar vervoer zijn de locaties niet te bereiken. Hoe gaan we dat oplossen?

De twee groepen hadden allebei een oplossing gevonden die inhield dat één van de twee achterop ging, maar bij de een gingen ze samen naar het zwembad terwijl de anderen eerst een persoon afzetten, waarna de ander de fiets meenam en aan het eind van de dag de eerste weer ophaalde. Mediation is een stuk lastiger dan het lijkt, want als mediator moet je eigenlijk alleen luisteren en de juiste vragen stellen, waarna de conflictpartijen zelf een oplossing vinden (voorwaarde is natuurlijk wel dat ze dat zelf echt willen). Het is de kunst om niet aan te dringen op een bepaalde oplossing, wat best moeilijk is soms! Goed luisteren is erg belangrijk en dat is altijd een goede vaardigheid die in het hele leven van pas komt.

Peace Event Sarajevo – dag 2, zaterdag 7 juni

Na een goede eerste dag van het Peace Event in Sarajevo was op zaterdag het moment eindelijk aangebroken: Linda en ik gingen onze workshop over Peace Journalism geven. We waren meteen om 10 uur ingedeeld, zodat we gelukkig geen problemen hadden met mensen die eerder weg moesten of laat van andere workshops kwamen. Eerst was er nog wat onduidelijkheid over de plek waar we het moesten houden, maar uiteindelijk hoefden we niet naar een andere locatie te gaan.

Peace Journalism
Onze workshop verliep goed en we hadden erg leuke discussies met ons publiek, wat weer veel extra’s toevoegde. De workshop ging over Peace Journalism, een stroming binnen de journalistiek die oorlog en conflicten op een andere manier verslaat dan het gewone nieuws. Peace Journalism geeft bijvoorbeeld meer aandacht aan alle verschillende kanten van het verhaal, geeft ook informatie over vreedzame initiatieven in plaats van alleen geweld en geeft over het algemeen veel meer context zodat het publiek het conflict beter begrijpt. Als illustratie hadden we twee filmpjes over de protesten in Bangkok in mei. Het ene was een stuk vollediger, met meer context en uitleg, ook over vreedzame aspecten van het conflict. Het andere was veel meer op geweld gericht (ook al verliepen de protesten behoorlijk geweldloos) en gaf een stuk minder context. Na de filmpjes hadden we nog een oefening waarbij de deelnemers een artikel zelf analyseerden en elementen van Peace Journalism en War Journalism (eigenlijk de gewone manier van verslaan) aanwezen.

De media zijn overal en veel mensen realiseren zich niet (voldoende) dat een nieuwsbericht eigenlijk slechts één versie van de waarheid is. Meestal wordt er veel weggelaten omdat het nieuws vooral kort en duidelijk moet zijn, terwijl conflicten vaak juist ingewikkeld zijn en een stuk genuanceerder dan slechts twee partijen die elkaar naar het leven staan. Daar wilden we meer inzicht in geven en dat is goed gelukt. In de toekomst willen we de workshop mogelijk nog een paar keer gaan geven, maar dan gewoon in Nederland.

 

Workshop Unarmed Civilian Peacekeeping

Workshop Nonviolent Intervention / Unarmed Civilian Peacekeeping
Na onze eigen workshop hebben we ook andere evenementen en workshops/lezingen bezocht. Een daarvan ging over geweldloze interventie door middel van peacekeeping door ongewapende burgers. Het was een rondetafelgesprek met mensen die in het veld werkten en kwetsbare groepen beschermden, puur met hun aanwezigheid. Juist door geen wapens te dragen zorgen ze dat anderen veilig zijn. Wapens lokken alleen maar agressieve reacties uit, ook al gebruik je ze zelf niet.

Peace event - CdP San Jose de ApartadoEen mooi voorbeeld van deze manier van peacekeeping was de ‘Comunidad de Paz’ in San José de Apartado, een kleine gemeenschap in Colombia die zich afzijdig wil houden van het conflict in het land en die geen van de partijen steunt (maar daardoor juist door veel groepen als vijand wordt gezien). Deze mensen moeten heel sterk in hun schoenen staan en worden in hun missie bijgestaan door ongewapende peacekeepers.

Ook in Israël/Palestina, Kroatië en de Filipijnen en is er veel succes geboekt met deze manier van geweldloze interventie. Het was inspirerend om te zien hoe collega-organisaties deze manier van werken aan vrede aanpakten.

 

 

 

Verslag Peace Event dag 1: vrijdag 6 juni

Linda en Liseth kwamen op donderdag 5 juni aan op het vliegveld van Sarajevo. Het is slechts een klein vliegveld, maar het heeft een opmerkelijke rol gespeeld in de oorlog tijdens de belegering van Sarajevo (daarover meer in een volgend verslag).

Hotel Grand, waar veel van de workshops werden gehouden.

Hotel Grand, waar veel van de workshops werden gehouden.


Cooperative gameplay

De conferentie begon op vrijdag. De registratie vond plaats vanaf 1 uur ’s middags en de eerste workshops werden gehouden om twee uur. Onze eerste workshop waar we aan mee deden was een erg leuke, interactieve ervaring. Het was een workshop coöperatief spelen, waarbij we allerlei spelletjes deden met een groep. Het eerste spel was een kennismakingsspel, waarbij we in een kring stonden met ieder op een plek, gemarkeerd met tape op de grond. Eén persoon stond in het midden en vroeg aan een willekeurige persoon: “Do you love your neighbour?” Daarop moest de ander antwoorden: “Yes, I love all my neighbours who…” Vervolgens moest diegene dan iets noemen wat hij of zij zelf bijvoorbeeld had, leuk vond of kon (bijvoorbeeld blond haar, van voetbal houden of Spaans spreken). Daarna moest iedereen die dat met hem of haar gemeen had, van plek wisselen. Degene in het midden moest dan proberen om een plek te bemachtigen. Het was een heel leuk spel, waarbij je kon zien hoeveel je met anderen deelt, hoewel je nog niemand kent. Telkens als er weer gewisseld werd, was het een en al gelach en vriendschappelijke (en geweldloze!) strijd om een plekje.

Welk vakje  nu?

Welk vakje nu?

Daarna deden we nog twee andere spellen. Bij het ene was er een raster van vakken op de grond gemaakt met tape. Ons doel was om met zijn allen we de juiste route naar de overkant van het raster te vinden. Om de beurt ging één persoon door het raster, als het een goed vak was (en op de goede volgorde) dan mocht diegene door. Werd er echter op het verkeerde vak gestapt, dan klonk er een zoemer en moest de volgende bij het begin beginnen. We hadden eerst een hele strategie uitgedacht, waarbij we een bepaald aantal keer zouden klappen als het niet goed was, maar dat gooiden we al snel overboord. De strategie werd uiteindelijk wijzen (er mocht namelijk niet gepraat worden). Uiteindelijk moest iedereen een keer goed door het doolhof lopen. Het was een leuk spel waarbij iedereen een steentje kon bijdragen.

Ons volgende spel was een echte proeve van samenwerking. We moesten met 10 mensen een bal optillen die op een paaltje lag. Dat ging via een lege plakbandrol met 10 touwtjes eraan die onder de bal om het paaltje lag. Het was de kunst om allemaal tegelijk je eigen touwtje strak te houden en tegelijk op te staan en te lopen naar de andere kant van de kamer, waar het volgende paaltje klaarstond. Bij mijn groep ging het optillen en lopen heel goed, maar het was een stuk lastiger om daarna de bal te laten zakken en op het andere paaltje te krijgen. Maar áls het dan lukte, voelde het ook als een hele prestatie! Aan het eind deden we met de twee groepen een wedstrijdje – dat ging nek aan nek, maar Linda’s groep won uiteindelijk.

Als afsluiting deden we nog “Follow the Leader”, waarbij de hele groep een leider nadoet en 1 persoon erachter probeert te komen wie de leider is. Ook hier draait het natuurlijk om samenwerken, zodat de identiteit van de aanvoerder geheim blijft. Het was al met al een erg leuke workshop, met veel activiteit. Ook was het mooi om te zien hoe er al snel een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid ontstond, ook tussen mensen die elkaar verder niet kennen.

Mairead Maguire gaf de openingstoespraak.

Mairead Maguire gaf de openingstoespraak.

 

Opening

De officiële opening van het evenement vond in de avond plaats. Sprekers waren onder andere Mairead Maguire uit Noord-Ierland, die de Nobelprijs voor de Vrede won in 1976. Ze gaf een inspirerende speech over vredeswerk.

Ook Samir Arnautović van de universiteit van Sarajevo gaf een korte speech, waarna het tijd was voor traditionele muziek. Er waren een band en een koor die een prachtige show gaven en op veel enthousiasme van het publiek konden rekenen.

De eerste dag was in ieder geval al geslaagd. Binnenkort meer over de andere dagen.

 

Peace Event - Opening choir

Muziek tijdens de openingsceremonie.

Muziek tijdens de openingsceremonie.

 

 

 

Schoolkeuken Fakovici is jaarproject op school in Gendringen

De brug wordt herbouwd

Op de school De Hoeksteen in Gendringen is de schoolkeuken in Fakovici het jaarproject. Dat betekent dat de kinderen af en toe wat geld mee naar school nemen en het in een potje stoppen. Aan het eind van het jaar wordt het bedrag beschikbaar gesteld voor de schoolkeuken.

Omdat EIRENE NL het van groot belang vindt om vredesbevorderende activiteiten te organiseren, is onze voorzitter Paul den Hartog vorige week in de klassen een verhaal gaan vertellen over wat het probleem in Fakovici is en wat we er aan proberen te doen. Daarbij is het thema vrede en vriendschap nadrukkelijk aan de orde gekomen.

 

 Als extra activiteit is op Witte Donderdag tijdens de Paasviering op de school het toneelstuk Geel-Blauw van Kathryn Schmidt opgevoerd door de kinderen van groep 5 en 6. Hierin wordt een brug tussen de bergen gebouwd waarop de volkeren leven. Na een meningsverschil stort de brug in, maar deze wordt weer herbouwd en het conflict wordt opgelost. Geel en Blauw zijn ook de kleuren van de vlag van Bosnië-Herzegovina en in die zin staat het toneelstuk model voor de situatie ter plekke. Wij hopen dat wij bij de herbouw van de brug ook op deze manier ons steentje bijdragen.

Toneelstuk Geel-Blauw wordt opgevoerdDe kinderen luisteren aandachtig

Na het toneelstuk zijn de kinderen tekeningen gaan maken die worden verstuurd naar Fakovici om de school te versieren. Ze zijn prachtig geworden!

Een vrolijke zon voor de kinderen in BosniëDruk bezig met tekeningen voor FakoviciTekeningen voor FakoviciLeerlingen schilderen voor Bosnië