Nieuwe vrijwilliger: Aïcha Chaghouani

Aïcha Chaghouani is onze nieuwste vrijwilliger en projectmanager. Ze zal werken aan het geweldloze communicatieproject in Bosnië. Recent afgestudeerd in Human Geography: Conflict Territories and Identities (MA) aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in het maatschappelijk middenveld en democratisering in de Westelijke Balkan. Ze keek specifiek naar hoe lokale actoren het opnemen tegen etnische segregatie en voerde veldwerk uit in Bosnië-Herzegovina. Voor AFEW International heeft Aïcha bijgedragen aan een onderzoek naar veerkrachtstrategieën of CSO’s die zich bezighouden met krimpende maatschappelijke ruimte in Oost-Europa en Centraal-Azië. Tijdens haar stage bij de afdeling Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken is ze vooral gericht op het versterken en beschermen van de rechtsstaat in Midden- en Zuidoost-Europa.Eerder voltooide Aïcha een BA in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.