2020 Jaarplan Geweldloze Communicatie in Bosnië Herzogewina

Eirene sponsort al drie jaar het geweldloze communicatie programma in Bosnië Herzogewina(BIH). In november zijn een drietal dames (Ivana, Ivona en Edina) gekomen om te bespreken hoe het programma verder zou moeten gaan.Het bestuur van Eirene heeft toen besloten om het project verder te begeleiden maar wel met het verzoek om een plan van aanpak voor het jaar 2020 op te maken. Voor de dames was het moeilijkomdat zij allen een volledige baan hebben en tijd moesten vrij maken om de activiteiten te ontwikkelen en te ontplooien.Uiteindelijk heeft dit geleid tot een plan van aanpak waar Ivana voor twee dagen per week wordt vrijgesteld van haar werk (betaald door Eirene) en dat zij het project gaat coördineren.Het eerste begin was het registeren van de organisatie (anders mogen er geen bedragen worden overgemaakt) en het opzetten van een website.Daarnaast is een concept plan van aanpak gemaakt waarin aandacht wordt besteed aan een aantal componenten, namelijk:-Het organiseren van trainingslocaties om een aantal trainers in geweldloze communicatie op te leiden;-Het opleiden van de trainers in geweldloze communicatie;-Het bezoeken van scholen om de kinderen in te lichten in de materie. Ivana had het over een caravan en Paul den Hartog zei dat hij wel een caravan kon regelen. Het was een communicatie probleem. Ivana wilde van school naar school gaan met het programma. Maar Paul gaat toch voor een caravan zorgen, die de kinderen kunnen versieren metgiraffen, etc.;-Het onderhouden van de website en het ontwikkelen van promotie materiaal;-Ook wordt onderzocht hoe additioneel geld kan worden gevonden via fondswervering.Ook wil Eirene de groep van de trainers ondersteunen met het bieden van ondersteuning. Zo is toegezegd, dat in maart een trainer(Thera)vanuit Nederland gaat om additionele training te geven.Ook zal vanuit Nederland actief ondersteuning worden verleend met betrekking tot geweldloze communicatie.Een aantal trainers hebben toegezegd omde mensen te ondersteunen.Een nieuwe vrijwilligster (Aisha) zal vanuit Nederland de groep in BIH gaan ondersteunen.Zij is de projectmanager vanuit Nederland, die de contacten met de mensen in BIH gaat onderhouden.In totaal denkt Eirene een bedrag van ongeveer € 9.000 in 2020 uit te gaan geven aan het project in de hoop, dat de relaties tussen de diverse bevolkingsgroepen beter gaat worden.Het is wel een problematisch land met drie presidenten en een verscheurd volk na de burgeroorlog. De eerste bevindingen zijn wel goed. Er zijn nu vijf gecerficeërde trainers en tien trainers in opleiding en Eirene hoopt op zo’n 100. Niet alleen voor BIH maar voor geheel west balkan.