Eerste digitale EIRENE-Internationale bijeenkomst op Pinkstermaandag

waneer: 1 juni, 17.00-19.00 uur

Onderaan het downloadgedeelte vindt u documenten waarmee u aan de slag kunt. Lees in het bijzonder de “Vragen over MV 2020” en houd uw agenda bij de hand.

U kunt de EIRENE-bijeenkomst bijwonen via deze link:

https://us02web.zoom.us/j/81812545764?pwd=MkViaUo3aG9NWGhFM0tvL214WllBZz09

Voor mensen met zoomervaring: kom om technische redenen van tevoren. We openen de zaal vanaf 16.30 uur. Drink wat te drinken en kijk uit naar de ontmoetingen.

Voor nieuwkomers om te zoomen: maak je geen zorgen, het zal werken! We bieden twee technische testruns aan: op Pinkstermaandag om 15.00 uur en om 15.30 uur. Klik op de link en neem deel aan de vergadering. Als dat werkt, zult u ons zien en horen en wij zullen u ook zien. We kunnen u dan direct informatie geven. Lukt dit niet, dan kunt u bellen voor ondersteuning: 02631 83 79-0. Je moet zelf uitproberen of je toestel een microfoon en een camera heeft.

Bij aanhoudende technische problemen: U kunt ook telefonisch deelnemen. Kies een van de volgende nummers en voer vervolgens de vergaderings-ID en het wachtwoord in

Inbelnummers:

Mobiel snel inbellen

+493056795800,,81812545764# Deutschland

+496950502596,,81812545764# Deutschland

Hier der Link zu der Einwahl nach Standort:

https://us02web.zoom.us/u/kep8MDV8kG

Meeting-ID: 818 1254 5764

Passwort: Eirene2020


Van de Voorzitter

Paul den Hartog

Ook ik zou in deze tijden een beschouwing op Corona kunnen houden. Wat het met de hedendaagse samenleving doet en hoe we hier met elkaar uit zullen komen. Maar als ik de dagbladen en de social media zo eens nasla dan kom ik tot de conclusie dat iedereen daar wel een beeld en een visie bij heeft. Mijn vader zei altijd: “Als je geschoren wordt, moet je stilzitten”. Deze uitspraak had hij dan weer van zijn vader en ik vermoed dat er nog wel een paar generaties teruggegaan moet worden om bij de oorsprong van deze uitspraak te komen. Maar hier zit dan de kern, wij kunnen natuurlijk steeds moeilijker stilzitten. Even niet bewegen, terugvallen op jezelf. Mijn gedachten waaieren dan uit van onderduikers in de oorlog tot aan kloosterlingen, die het zichzelf oplegden. Het is moeilijk, als je niet beweegt kom je jezelf tegen. Het is lastig en iedereen heeft het te doorstaan op zijn manier. Ik hoop van harte dat het U lukt om deze periode op een acceptabele manier door te komen, denkend dat velen van U tot de kwetsbaren van onze samenleving behoren. Ik wens U kracht en sterkte om angst en eenzaamheid aan te kunnen.

Maar, deze nieuwsbrief ligt weer in uw brievenbus en als we Corona eens even parkeren als tijdelijke onderbreking van ons werk, als ik zo vrij mag zijn, dan kunnen we ons daar op richten.

Het is een eerste nieuwsbrief van het jaar en dat vraagt dus om een terugblik mijnerzijds. Het was een turbulent jaar. Als eerste onze pogingen om wat krachten te bundelen in het vredeswerk. Uiteindelijk bleek dat we er nog niet aan toe zijn met elkaar en we hebben onze schaarse energie dus op andere zaken gericht. Het vredessymposium blijkt op zich mooi zijn, maar is een veel te grote investering qua tijd en geld voor organisaties zoals de onze om onze doelen te ondersteunen. Hier wordt gekeken naar andere vormen. Wat erg succesvol was en wel als een hoogtepunt van het jaar gezien kan worden is de lessen geweldloze communicatie, de certificering in de west-Balkan en het weekend in november, waarin wij als Nederlandse vrijwilligers en enkele van onze verenigingsleden een workshop geweldloze communicatie hebben gehad. 

Hier zit toekomst in en het aanschuiven van Aicha Chaghouani als projectleider voor de coördinatie en fondsenwerving naast de al bekende krachten van Dejan en de geweldloze communicatiekring NL versterkt dit nog meer. Ivana Pejic, Marica en Selma, 3 gecertificeerde trainers in Tuzla, werken hard samen in de west Balkan en zijn de Karavaan op aan het tuigen. De Karavaan is een metafoor voor het opzetten van een netwerk waar mensen worden benaderd om geweldloze communicatie te leren en toe te passen. Praktisch gezien worden dit dan klassen door het hele land en daarbuiten. Eigenlijk in het hele Servisch-Kroatische taalgebied. De, met onze hulp, gecertificeerde trainers gaan die klassen dan bemensen om het een en ander uit te rollen. 

Wij ondersteunen dit project van harte en met veel verve, vooral doordat wij de dames als uiterst praktisch zien en zij (gedeeltelijk) hun baan opgezegd hebben en met behulp van onze financiële ondersteuning deze droom waar kunnen gaan maken.

En zo zien we dat we onze inspanningen op dit moment vooral richten op deze 2 activiteiten, u gaat er nog meer over lezen. Zodra wij weer aan de slag kunnen slaan wij onze vleugels weer uit en hervatten we de acties. Tot dan wens ik U alle goeds.

Computers Tuzla

Cas Jansen

Een aantal mensen van Happy Bags hebben besloten om € 1.380 over te maken naar de school OS “Brcanska Malta” in Tuzla voor het aanschaffen van een aantal computers.

In een aantal klaslokalen waren zeer oude computers, die niet meer gebruikt konden worden. Vooral in de rekenklas, lokalen waar Engels – en Duits worden gegeven.

Met de computers en het internet dat nu beschikbaar is, kunnen de studenten zeer veel informatie verzamelen, die zij kunnen gebruiken voor research voor hun werkstukken en ook communicatie is hierdoor veel beter geworden. Er wordt nu nog gezocht naar software voor onderwijs programma’s die ook door de leraren kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen van de leerlingen.

Ook kunnen de computers gebruikt worden voor opdrachten aan de studenten, zodat zij veel beter onderzoek kunnen doen (via internet).

Verder kunnen de leerlingen geholpen worden met het aanleren om de technische kant van de computers en internet beter te begrijpen. 

De leerlingen kunnen nu ook zelf presentaties over verschillende aandachtsgebieden geven en een aantal is al gedaan. Zij vinden het heel leuk om met de computers te werken.

Ook de leraren hebben veel baat met de nieuwe computers. Zo kunnen cijfers worden ingevoerd, gemiddelde cijfers per student en voor de gehele school. De leraren kunnen nu beter beoordelen in hoeverre de studenten zich houden aan hun opdrachten.

De leraren kunnen nu ook beter hun lesplanning bijhouden. Dit werd vroeger met de hand gedaan wat heel tijdrovend was.

In plaats van de gehele dag voor de klas te staan, kunnen leraren nu video’s aan de leerlingen laten zien wat een betere motivatie van de leerlingen oplevert.

Daarnaast kunnen de leraren via Skype vergaderingen met partner scholen in het buitenland communiceren. Dit levert nieuwe ideeën op, die gebruikt kunnen worden in het ontwikkelen van nieuwe aanpak in het lesgeven.

Bosnië: Geweldloze Communicatie

Aïcha Chaghouani 

Alles loopt redelijk op schema. In januari hebben Jen en ik voor het eerst geskypet met Ivana, Marica en Selma en vandaag hebben we alweer het tweede overleg gehad. Ivana, Marica en Selma zijn druk bezig geweest de laatste twee maanden met de registratie van het netwerk als officiële organisatie en het opzetten van de NVC caravan activiteiten. De registratie duurt ietsje langer door wisselingen in de politiek waardoor dingen momenteel wat langzamer gaan en omdat ze nog wat vragen van de autoriteiten hebben ontvangen over hun naam maar ze verwachten hier verder geen problemen mee. Dit zal hopelijk eind maart rond zijn. Zodra dit gedaan is kunnen ze ook een officiële bankrekening openen en kan het geld voor de NVC caravan naar hun overgemaakt worden zodat ze echt van start kunnen gaan daarmee.  

Ze hebben momenteel 8 grotere steden in Bosnië geselecteerd plus Belgrado en Zagreb voor de NVC caravan. Ze zijn nu bezig met per stad onderzoeken welke locaties beschikbaar zijn, wie wanneer daarnaartoe zou kunnen gaan etc. Ze verwachten dus met het budget dat we nu hebben zeker in 10 verschillende steden trainingen te kunnen doen met ongeveer 20 deelnemers per training. Potentiële trainers zijn ook al geïnformeerd hierover. Het ligt nu alleen een beetje stil omdat ze nog niks door kunnen zetten zonder de registratie. Ze hopen half april de eerste training te houden. Verder zijn ze bijna klaar met de website die binnenkort online kan gaan, zodra ze ingeschreven zijn. Op het eerste gezicht ziet de website er goed uit. Jen en ik gaan daar nog goed naar kijken voor eventuele feedback. Er komt ook een algemeen mailadres voor het netwerk zodat ze ook makkelijk te bereiken en op te zoeken zijn. We hebben het ook gehad over ideeën voor andere activiteiten. Wat ze o.a. graag zouden willen doen is ‘the days of peace’ organiseren in oktober rond Gandhi and Rosenbergs verjaardag. Dit zou iets in de richting van een conferentie over best practices in NVC zijn en is ook een goede manier om het netwerk te promoten. Ik ga onderzoek doen naar fondsen die we hiervoor aan kunnen schrijven. In maart komt Thera langs voor een training die specifiek focust op het opbouwen van een goede structuur voor een netwerk. Het begint allemaal rustig op gang te komen dus.  

Ivana, Marica en Selma zullen met zijn drieën de drijvende kracht achter hele hele project zijn in Bosnie. We hebben met ze afgesproken om maandelijks af te spreken om de voortgang door te spreken en te kijken waar ze onze hulp bij kunnen gebruiken. 

Nieuwe vrijwilliger: Aïcha Chaghouani

Aïcha Chaghouani is onze nieuwste vrijwilliger en projectmanager. Ze zal werken aan het geweldloze communicatieproject in Bosnië. Recent afgestudeerd in Human Geography: Conflict Territories and Identities (MA) aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in het maatschappelijk middenveld en democratisering in de Westelijke Balkan. Ze keek specifiek naar hoe lokale actoren het opnemen tegen etnische segregatie en voerde veldwerk uit in Bosnië-Herzegovina. Voor AFEW International heeft Aïcha bijgedragen aan een onderzoek naar veerkrachtstrategieën of CSO’s die zich bezighouden met krimpende maatschappelijke ruimte in Oost-Europa en Centraal-Azië. Tijdens haar stage bij de afdeling Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken is ze vooral gericht op het versterken en beschermen van de rechtsstaat in Midden- en Zuidoost-Europa.Eerder voltooide Aïcha een BA in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

2020 Jaarplan Geweldloze Communicatie in Bosnië Herzogewina

Eirene sponsort al drie jaar het geweldloze communicatie programma in Bosnië Herzogewina(BIH). In november zijn een drietal dames (Ivana, Ivona en Edina) gekomen om te bespreken hoe het programma verder zou moeten gaan.Het bestuur van Eirene heeft toen besloten om het project verder te begeleiden maar wel met het verzoek om een plan van aanpak voor het jaar 2020 op te maken. Voor de dames was het moeilijkomdat zij allen een volledige baan hebben en tijd moesten vrij maken om de activiteiten te ontwikkelen en te ontplooien.Uiteindelijk heeft dit geleid tot een plan van aanpak waar Ivana voor twee dagen per week wordt vrijgesteld van haar werk (betaald door Eirene) en dat zij het project gaat coördineren.Het eerste begin was het registeren van de organisatie (anders mogen er geen bedragen worden overgemaakt) en het opzetten van een website.Daarnaast is een concept plan van aanpak gemaakt waarin aandacht wordt besteed aan een aantal componenten, namelijk:-Het organiseren van trainingslocaties om een aantal trainers in geweldloze communicatie op te leiden;-Het opleiden van de trainers in geweldloze communicatie;-Het bezoeken van scholen om de kinderen in te lichten in de materie. Ivana had het over een caravan en Paul den Hartog zei dat hij wel een caravan kon regelen. Het was een communicatie probleem. Ivana wilde van school naar school gaan met het programma. Maar Paul gaat toch voor een caravan zorgen, die de kinderen kunnen versieren metgiraffen, etc.;-Het onderhouden van de website en het ontwikkelen van promotie materiaal;-Ook wordt onderzocht hoe additioneel geld kan worden gevonden via fondswervering.Ook wil Eirene de groep van de trainers ondersteunen met het bieden van ondersteuning. Zo is toegezegd, dat in maart een trainer(Thera)vanuit Nederland gaat om additionele training te geven.Ook zal vanuit Nederland actief ondersteuning worden verleend met betrekking tot geweldloze communicatie.Een aantal trainers hebben toegezegd omde mensen te ondersteunen.Een nieuwe vrijwilligster (Aisha) zal vanuit Nederland de groep in BIH gaan ondersteunen.Zij is de projectmanager vanuit Nederland, die de contacten met de mensen in BIH gaat onderhouden.In totaal denkt Eirene een bedrag van ongeveer € 9.000 in 2020 uit te gaan geven aan het project in de hoop, dat de relaties tussen de diverse bevolkingsgroepen beter gaat worden.Het is wel een problematisch land met drie presidenten en een verscheurd volk na de burgeroorlog. De eerste bevindingen zijn wel goed. Er zijn nu vijf gecerficeërde trainers en tien trainers in opleiding en Eirene hoopt op zo’n 100. Niet alleen voor BIH maar voor geheel west balkan.

Eirene Vrijwilligers Dag 2019

De vrijwilligersdag vond dit jaar plaats in de Expeditie in Amersfoort. Het was een speciale editie van de vrijwilligersdag omdat we 3 bezoekers uit Bosnië, Ivana, Ivona en Edina mochten verwelkomen. Deze drie vrouwen zijn lid van het Bosnische Geweldloze Communicatienetwerk, dat hun certificering voor geweldloze communicatie heeft verkregen via een project van Eirene in Bosnie. Tijdens de middag deelde Ivona informatie over haar land met ons. Ze beschreef enkele van de uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, waaronder: onopgelost psychologisch lijden door de oorlog; percepties van ‘de anderen als de vijand’; moeilijkheid in echte communicatie en samenwerking; en veel wantrouwen, slachtofferhouding en algemene apathie. Ze zei ook waarom ze denkt dat geweldloze communicatie kan helpen: naast het verbeteren van communicatievaardigheden lost het conflicten op, verbetert het interpersoonlijk begrip en verdiept het de relaties met andere mensen. Ze zei ook dat geweldloze communicatie een praktijk biedt om de transformatie van de samenleving en cultuur naar ‘partnerschap’ te ondersteunen, waarbij alle menselijke behoeften met zorg kunnen worden vastgehouden. Ten slotte beschreef ze het Bosnische geweldloze communicatienetwerk en zijn activiteiten.

Het netwerk bevordert en integreert niet-gewelddadige communicatie en creëert een omgeving die universele menselijke behoeften respecteert. Het heeft momenteel 6 gecertificeerde trainers en 4 kandidaten in het certificatieproces. Trainers, kandidaten en leden werken continu aan het verspreiden van de missie van geweldloze communicatie. Het doet dit door lezingen, presentaties, trainingen en workshops aan te bieden voor verschillende doelgroepen. In 2018 en 2019 volgden 684 volwassenen en 200 kinderen in Bosnië trainingen over geweldloze communicatie.

Nadien gaven Edina en Ivana een inleidende training in geweldloze communicatie. Het was een interessante ervaring voor het publiek, dat naar de training in de Bosnische taal luisterde, die vervolgens door Dejan in het Nederlands werd vertaald. Dit was een manier om de ervaringen van Ivana, Ivona en Edina en anderen in het Bosnische netwerk te delen – zij ontvingen namelijk trainingen in het Nederlands, vertaald naar het Bosnisch. Na het leren van enkele basisconcepten over geweldloze communicatie, splitsten we ons op in groepen en deden we een interactieve activiteit.

Na de training deelde Paul informatie over een boek over het onderwijzen van vrede. Daarna aten de groepen samen in een lokaal Marokkaans restaurant.

Van de Voorzitter

Paul den Hartog

Paul den Hartog
Paul den Hartog

En weer is er bijna een jaar voorbij. Ik kijk uit het raam van mijn kantoor. Maandagmiddag half 5 en de zon is zojuist onder gegaan. Een mooie Nederlandse winterdag ligt achter ons. Wat zon en wat regen. Wisselvallig. Maar de natuur, die ons het serene licht wat een dag ons in deze tijd van het jaar nog kan geven, schenkt. Vredig, bescheiden, intens. Dit zou je de hele wereld toewensen. En dat komt goed overeen met de visie die wij hebben. 

In deze nieuwsbrief treft U de verslaglegging aan van het bezoek van drie dames uit Tuzla aan Nederland en de combinatie die wij maakten met de vrijwilligersdag. Hierbij schoven toch ook nog leden aan naar aanleiding van onze uitnodiging in de vorige nieuwsbrief.

Ook het vredessymposium was een mooi event. De formule van de middag, die nu toch echt staat leverde een levendige gebeurtenis op. Maar het aantal deelnemers was erg laag en van de coalitie Vredesmissies zonder wapens zijn de meeste leden niet echt actief meer betrokken. Daardoor is de inspanning in geld en menskracht onevenredig zwaar, dus we beraden ons goed op de toekomst en zoeken nieuwe, actievere partners.

In het symposium werd ik gedecoreerd door Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. De burgemeester memoreerde dat het met name voor mijn werkzaamheden in Bosnië was. Dat zijn prachtige, succesvolle projecten geweest, Fakovici, Happy Bags en Tuzla. Ik heb dat niet alleen gedaan, zo veel mensen hebben daar een bijdrage aan geleverd. Ik ontvang de medaille dan ook met trots, niet alleen voor mijzelf, maar op al die fijne mensen, oud en jong, die hierin hun bijdrage hebben geleverd. En daar betrek ik U ook allemaal in, de leden die ons aanspoorden om door te gaan. De wetenschap dat van Dokkum tot Goes en van Berkhout tot aan Someren en ver daarbuiten U meeleest en meeleeft. Dat U kritisch meekeek en dat er zo af en toe een kanttekening werd geplaatst middels een briefje, een telefoontje, een email.

Wij gaan met het bestuur vol inzetten op het verder uitbouwen van de geweldloze communicatie in de West-Balkan. Daar willen wij een flinke stap gaan maken. Daartoe zullen wij onze bescheiden reserve, die voor projecten klaarstaat, aan gaan spreken. Ik herinner mij een verhaal met vijf broden en twee vissen dat ook voldoende bleek te zijn om een heel volk te voeden. Daar vertrouwen we dan maar op. De juiste actie, op de juiste tijd, de juiste plaats. 

We zullen het er maar druk mee hebben, maar het geeft een hoop energie. 

Ik wens U vanaf hier hele goede feestdagen toe, met de tijd en de rust om aandacht te hebben voor wat geweest is en voor wat komen gaat.

Investeer in Vrede, Succes Gegarandeerd!

Linda de Veen

Een investering in vrede is een investering met gegarandeerd succes. VN-secretaris-generaal António Guterres noemde investeren in het “vredescontinuüm” de “beste garantie tegen instabiliteit en onveiligheid.” 

Door het digitale tijdperk gaat informatie razendsnel grenzen over. We weten veel meer en veel sneller welke problemen er aan de andere kant van de wereld plaatsvinden. Hierdoor lijkt het soms alsof er steeds meer ellende op de wereld is. Maar is dat wel zo?

Er gebeurt ook zoveel goeds op de wereld.

Aan deze successen moet veel meer aandacht besteed worden. Dat is gedaan tijdens het vijfde vredessymposium, dat plaatsvond op woensdag 2 oktober in het stadhuis van Nijmegen. Met het doel een vernieuwende en positieve sfeer te brengen. 

De eerste gast spreker was Ralf Bodelier van World’s Best News. Hij bracht een heel nieuw perspectief door met feiten en cijfers te laten zien dat het helemaal niet zo slecht gaat in de wereld. Uiteraard is elke oorlogsdode er één teveel, maar in de laatste decennia is het aantal oorlogsslachtoffers enorm afgenomen. Dat is goed nieuws! 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen werk meer aan de winkel is. Onderzoeksjournalist en programmamaker Sinan Can bevestigde dit tijdens het symposium. 

Can vertelde hoe hij probeert de verhalen van de mensen die hij tegenkomt tijdens zijn werk in o.a. Syrië, Libanon en Irak in Nederland in de huiskamers te krijgen. Ook verhalen van lokale vredeshelden, zoals een man die meer dan 300 kinderen uit handen van IS heeft gered. Elke week, anderhalf jaar lang, met gevaar voor eigen leven, smokkelde deze man kinderen uit het Kalifaat. Hij wenste hiervoor geen schouderklopjes, aldus Can, maar zei: “Dat doe je toch gewoon. Deze kinderen zullen ouder worden, kinderen krijgen, en hopelijk liefdevolle, barmhartige en gewetensvolle mensen worden.”

Na een korte pauze deelden de bezoekers van het symposium hun eigen succesverhalen met elkaar door deze op te schrijven en aan hun buurman/vrouw door te geven.

De volgende sprekers waren Qader Shafiq van Shelter City Nijmegen en Sana uit Pakistan, die in het kader van Shelter City korte tijd verblijft in Nederland. Qader vertelde over het Shelter City initiatief dat opvang biedt aan bedreigde mensenrechtenverdedigers.  

Sana is één van deze mensenrechtenverdedigers. Zij vertelde over haar werk en haar indrukwekkende persoonlijke verhaal. Ze komt op voor vrouwenrechten in rurale gebieden in Pakistan. Ze heeft al een collega verloren die omgebracht is om druk op haar uit te oefenen om haar werk neer te leggen. “Ik kan niet stoppen, want als ik het niet doe, dan doet niemand het,” aldus Sana.

Daarna vond het speciale moment van de huldiging van de vredeshelden plaats. Zij zijn gehuldigd voor hun inzet voor vrede en staan tevens symbool voor duizenden anderen die dat ook doen, vaak onopgemerkt en buiten de publiciteit. De helden werden gehuldigd door de burgemeester van Nijmegen, dhr. Bruls. 

De vredeshelden 2019 zijn:

  • Aart Bos (Masterpeace) voor zijn werk voor MasterPeace, een vredesbeweging actief in ruim 40 landen. De MasterPeace clubs realiseerden maar liefst 350 projecten met sociale impact in 2018.
  • Janine Tijhoff (Peace Brigades International) – voor haar werk voor PBI, die mensenrechtenverdedigers bijstaan die worden bedreigd en bemoeilijkt in hun werk. In het bijzonder voor haar werk in Indonesië, waar ze training and protection coordinator was.
  • Paul den Hartog (Eirene Nederland) – voor zijn werk rondom geweldloze communicatie, met name in Bosnië, waar trainingen worden gegeven (o.a. op scholen) en een train-de-trainer-programma is gestart.

Na de huldiging volgde een fotomoment en een groot applaus voor de vredeshelden. Tijdens de borrel in de prachtige Schepenzaal werd nog nagepraat over het bijzondere werk dat zij doen.

Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door Haella, SVAG, Eirene Nederland en PBI. Ook dank aan de gastgemeente Nijmegen en aan de vele vrijwilligers die hebben geholpen.

Tot de volgende keer!

2 oktober 2019: Vredessynposium

Er gebeurt zoveel goeds op de wereld! Aan deze successen moet veel meer aandacht besteed worden. Tijdens het vijfde vredessymposium gaan we dat dan ook doen. We kijken naar wat er allemaal bereikt is. Wat er allemaal goed gaat. En welke interessante initiatieven er allemaal bestaan. En wat anderen kunnen doen om hier aan bij te dragen.

Tijdens het symposium zullen in ieder geval onderzoeksjournalist en programmamaker Sinan Can, Burgemeester Bruls, Ralf Bodelier (directeur van World’s Best News) en de Shelter City gast in Nijmegen aanwezig zijn.

Daarnaast worden er 3 vredeshelden gehuldigd. Deze individuen staan symbool voor duizenden anderen die dat ook doen, zonder hier ooit onderscheidingen, lintjes of medailles voor te krijgen zoals militairen wel krijgen. De burgemeester zal een interview houden met de vredeshelden en hen huldigen.

aanmelden: vredesmissieszonderwapens@gmail.com