Pinksterconferentie 2014 in Storkow, nabij Berlijn

Van 7 tot 9 juni vindt de Pinksterconferentie 2014 van Eirene plaats, deze keer in Storkow, in de buurt van Berlijn.

Het thema van dit jaar is ‘vreemdheid’. Wat hebben Eirene-vrijwilligers als ‘vreemdeling’ gedaan tijdens hun vredesdienst? Wat is voor hen na terugkomst ‘vreemd’ geworden? Wat voor ervaringen hebben migranten en vluchtelingen in Duitsland?

Naast dit programma is er natuurlijk ook veel ruimte voor gezellig samenzijn, muziek, dansen en spelletjes. Op zondagavond is er een feest met band en dj.

Eirene nodigt alle belangstellenden, leden, voormalige vrijwilligers, sponsoren en ieder, die zich met Eirene verbonden voelt heel hartelijk uit samen met de familie naar Storkow te komen!

De locatie van dit jaar is jeugdherberg Hirschluch in Storkow. Een programma en routebeschrijving ontvangt u zodra u zich heeft aangemeld.

INFO

De Pinksterbijeenkomst begint op zaterdag 7 juni om 17.00 uur en wordt op 2e Pinksterdag 9 juni met een lunch afgesloten. Een overnachting van vrijdag op zaterdag met maaltijdvoorziening is mogelijk. Doorgaans logeert u in een kamer met meerdere bedden. Er staat een beperkt aantal een- of tweepersoonskamers ter beschikking. Voor zover mogelijk houden wij rekening met uw wensen, vermeld die daarom bij uw aanmelding. De onkostenbijdrage omvat logies, beddenlinnen en vegetarische maaltijden bij een volledig verblijf.

Volwassenen
€95,-
Scholieren en studenten
bed      €45,-
tent     €30,-
Kinderen tot 12 jaar
€25,-
Kinderen tot 3 jaar
Gratis
Toeslag eenpersoonskamer
€30,-
Toeslag tweepersoonskamer
€20,-

De prijzen zijn niet kostendekkend. Daarom kijken wij uit naar sponsoren. Sponsorbedragen maken het voor ons mogelijk in individuele gevallen kortingen te geven.

Graag aanmelden vóór 15 mei via info@eirene-nederland.org

 

ALV Eirene NL op 26 april 2014

De ALV 2014 van Eirene NL zal plaatsvinden op

26 april 2014 om 10.30 uur in

De Expeditie

Schimmelpenninckkade 30, 3813 AE Amersfoort

Tel: 033-4753001

Tijdens onze ALV willen wij u graag bijpraten over al onze activiteiten en graag uw mening horen over ons werk van het afgelopen jaar. Ook willen we graag onze nieuwe plannen bespreken.

We nodigen alle leden van Eirene NL uit om hierbij aanwezig te zijn. We hebben u nodig als ondersteuning, maar ook als klankbord.

Na de gezamenlijke lunch zal Ingrid Halbritter vertellen over haar ervaringen met ons vredesproject in Fakovici. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. U mag andere belangstellenden gerust meenemen.

In verband met de catering willen we vragen of u zich van tevoren wilt aanmelden bij

Harry Schram: tel. 0355417840; mailadres: eirene.secretaris@gmail.com

De ALV zal inclusief lunch en middagprogramma rond 15.00 uur afgelopen zijn.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 27 april 2013

3. Jaarverslag 2013:

NEAG en Burgervredeswerk

Internationale Coördinatie

Nationale lobby

Vrouwen voor duurzame vrede

Vredesacademie

Project Esteli Nicaragua

Vredesproject Fakovici

Werkgroep 2035

Nieuw project in Burundi

Eirene Internationaal

Stand van zaken vrijwilligersdiensten

4. Financieel jaarverslag

Verantwoording financiën 2013

Kascontrolecommissie

Dechargeverlening

Begroting 2014

5. Bestuurssamenstelling

6. Rondvraag

7. Sluiting

13 december ondertekening NAP 1325. Komt u ook?

Op vrijdag 13 december 2013 zal EIRENE NL een van de organisaties zijn die het NAP 1325 (Nederlands Actie Plan 1325) ondertekenen. Het NAP 1325 is een plan voor de versterking en bevordering van vrouwelijk leiderschap en politieke participatie van vrouwen in conflictsituaties en tijdens wederopbouw. Het is gebaseerd op VNVR 1325, resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid. Het is een samenwerkingsverband tussen overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Meer informatie over NAP 1325 is hier te vinden: www.nap1325.nl

De ondertekening vindt plaats in de Max van der Stoelzaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Rond de ondertekening vindt een programma plaats over vrouwen in conflictgebieden met vele experts en prominenten.

Iedereen die aanwezig wil zijn, is van harte uitgenodigd. Het is echter wel verplicht om u van tevoren aan te melden. Ook is een identiteitsbewijs verplicht, anders mag u het ministerie niet binnen.
We hopen u daar te mogen begroeten!

Uitnodiging NAP1325

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering: 27 april 2013

Op 27 april aanstaande houdt EIRENE Nederland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De locatie is net als vorig jaar de St. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, Utrecht.

De vergadering begint om 10:30 u en we verwachten rond 15.00 u klaar te zijn.

Agenda:

1. Welkom en mededelingen
2. Verslag van de ledenvergadering 2 juni 2012
3. Jaarverslag 2012
a. Verslag van de kascontrolecommissie
b. Begroting 2013
4. Bestuurssamenstelling
5. Samenvoeging NEAG en EIRENE Nederland
6. Project Rechtsontwikkeling Nicaragua
7. Project Schoolkeuken Fakovici
8. Burgervredeswerk
9. Activiteiten van de Werkgroep 2035
10. Stand van zaken vrijwilligersdiensten
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

Als u aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan telefonisch of per e-mail aanmelden? Dan houden we rekening met uw komst voor de lunch.

Pinksterconferentie 2013: Voedsel en vrede

Pinksterconferentie 2013: Voedsel en Vrede

De Pinksterconferentie van dit jaar vindt plaats in Solingen, in de buurt van Düsseldorf. Het thema is “Voedsel en Vrede”. Voor EIRENE zijn dit belangrijke werkgebieden, vooral in Latijns-Amerika en Afrika, waar veel van de projecten om een van deze thema’s draaien. Tijdens de Pinksterconferentie zullen mensen uit het veld vertellen wat hun ervaringen zijn met deze thema’s.

Wereldwijd wordt er genoeg voedsel geproduceerd om iedereen te voeden. Toch is er een grote ongelijkheid in hoe het verdeeld wordt: op het zuidelijk halfrond lijden vele mensen honger en sterft elke vijf seconden een kind onder de tien jaar als gevolg van ondervoeding. Tegelijkertijd wordt er op het noordelijk halfrond heel veel voedsel verspild, in Nederland belandt ieder jaar maar liefst 50 kilo voedsel per persoon in de prullenbak.

Kunnen wij hier verandering in brengen door onze omgang met voedsel te veranderen? In hoeverre is ons consumeergedrag debet aan de voedselcrisis? Hoe kunnen wij onszelf bewuster en duurzamer voeden? De Nederlandse kok en activist Wam Kat zal hierover zijn licht laten schijnen, maar het blijft niet bij theorie! Op zondag gaan we gezamenlijk koken en zullen we zien dat gezond en duurzaam eten heel lekker is.

Tijdens de Pinksterconferentie nemen we ook afscheid van Harry Schram, die zijn werk voor de Council beëindigt. Daarnaast is er natuurlijk veel ruimte voor gezellig samenzijn, muziek, dansen en spelletjes.

EIRENE nodigt alle belangstellenden, leden, voormalige vrijwilligers, sponsoren en ieder, die zich met EIRENE verbonden voelt heel hartelijk uit samen met de familie naar Solingen te komen!

Een programma en routebeschrijving ontvangt u zodra u zich heeft aangemeld.

INFO

De Pinksterbijeenkomst begint op zaterdag 18 mei om 17.00 uur en wordt op 2e Pinksterdag 20 mei met een lunch afgesloten. Een overnachting van vrijdag op zaterdag met maaltijdvoorziening is mogelijk. Doorgaans logeert u in een kamer met meerdere bedden. Er staat een beperkt aantal een- of tweepersoonskamers ter beschikking. Voor zover mogelijk houden wij rekening met uw wensen, vermeld die daarom bij uw aanmelding. De onkostenbijdrage omvat logies, beddenlinnen en vegetarische maaltijden bij een volledig verblijf.

Volwassenen: €95,-

Jongeren in opleiding: bed: €45,-

tent: €30,-

Kinderen tot 12 jaar: €25,-

Kinderen tot 3 jaar: gratis

Toeslag eenpersoonskamer: €30,-

Toeslag tweepersoonskamer: €20,-

De prijzen zijn niet kostendekkend. Daarom kijken wij uit naar sponsoren. Sponsorbedragen maken het voor ons mogelijk in individuele gevallen kortingen te geven.

Graag aanmelden vóór 1 mei.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u zich wenden tot

EIRENE-Nederland

Postbus 1528

3500 BM Utrecht

Tel: 030-2714376

Mail: info@eirene-nederland.org