WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017 Derde editie van het:

VREDESSYMPOSIUM “Investeer in vrede, voorkom geweld!”

Het Oude Stadhuis, Utrecht

 

Het vredessymposium is het initiatief van een coalitie Nederlandse vredesorganisaties die bewustwording over nut en noodzaak van vredesmissies zonder wapens wil vergroten. De geweldloze inzet van burgers als alternatief voor militair ingrijpen verdient meer erkenning en middelen, óók van de Nederlandse overheid. Overal waar conflicten zijn, zijn immers ook mensen die zich zonder (te dreigen met) geweld inzetten voor de oplossing van conflict en het voorkomen van geweld. Zo dragen zij bij aan een vreedzame samenleving. Op deze dag worden zij in het zonnetje gezet.

 

Het is niet de indruk die je krijgt bij het openslaan van de krant of het kijken van het achtuurjournaal, maar de wereld is er de afgelopen decennia een stuk veiliger op geworden. Toch zijn het juist de landen die eerder conflict hebben meegemaakt die de grootste kans hebben hier nogmaals in te vervallen. En burgers maken een steeds groter deel uit van de (dodelijke) slachtoffers. De derde editie van het Vredessymposium staat daarom in het teken van de periode nadat het conflict is beëindigd. Hoe zorg je ervoor dat geweld niet opnieuw oplaait? En wie mag meepraten over vrede?

Volgens de VN was in de periode 1992-2011 slechts 9 procent van alle vredesonderhandelaars in grote vredesprocessen vrouw. Maar juist vrouwen spelen een belangrijke rol, staan middenin de samenleving en kijken met een andere blik op het vredesproces. Daarom staat deze editie ook in het teken van vrouwen op vredesmissie. Dat er veel gebeurt staat namelijk buiten kijf. Drie vredeswerkers vertellen over hun recente vredesmissie(s). Julienne Doppenberg-Difukidi is al jaren actief in de door conflict en geweld geteisterde Democratische Republiek Congo. Remco Bouma verbleef twee jaar in Colombia en stond daar lokale vredesvrouwen bij die vaak met gevaar voor eigen leven werken aan een rechtvaardige samenleving. En Lotte Helder vertelt over  verkiezingswaarnemingsmissies in jonge democratieën als Albanië en Macedonië. Daarnaast hoort u Annette Mevis over Rosa Manus (1881-1942), een bijzondere vrouw die in de jaren dertig mensen van over de hele wereld bijeenbracht voor de vrede. Ook zal een deel van de expositie ‘1000 Vredesvrouwen Uit Alle Werelddelen’ te zien zijn. De Vredeshelden staan immers symbool voor een veel grotere groep (inter)nationale vredeswerkers die geweldloos werken aan een betere samenleving .

 

PROGRAMMA

12:30 Ontvangst

13:00 Opening door dagvoorzitter Ted Strop-von Meijenfeldt (Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede) en welkomstwoord van Linda de Veen (Eirene Nederland)

13:15 Annette Mevis (Atria) over Rosa Manus (1881-1942), Nederlandse vredesactiviste van weleer

13:45 Julienne Doppenberg-Difukidi (Stichting Tosangana) vertelt over haar vredeswerk in de Democratische Republiek Congo

14:15 Pauze

14:45 Intermezzo: Wat weet u van vredesmissies zonder wapens?

15:00 Remco Bouma (Peace Brigades International) over zijn vredeswerk in Colombia

15:30 Lotte Helder (Silba) over haar vredeswerk in Albanië en Macedonië

16:00 Huldiging door Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, vragen aan de vredeshelden 2017

16:30 Afsluiting

 

(Bekijk hier het Programmaboekje )

 

AANMELDING:

Wij kijken uit naar uw komst! Aanmelden kan door te mailen naar vredesmissieszonderwapens@gmail.com

LOCATIE:
Oude Stadhuis, Hal
Korte Minrebroederstraat 2 | 3512 GG | Utrecht |

 

Het filmitem van DuCreations over Vredsmissies zonder Wapens 2016 is te bereiken via https://youtu.be/7dkqjp1Y7EM of hieronder:

Volg ook Vredes missies zonder wapens op facebook: https://www.facebook.com/vredesmissieszonderwapens