Happy Bags en computers

Happy Bags is een project uitgevoerd door zes gemotiveerde studenten en
young-professionals. Zij hadden een idee, zochten ondersteuning, kwamen uit bij Eirene NL en zo kwam een mooi project tot stand. Het project had twee doelen. Allereerst het voorzien van leerlingen uit rurale gebieden in Tuzla, Bosnië in hun schoolbenodigdheden. Ten tweede was het doel bewustzijn te creëren over ongelijkheid onder Nederlandse basisschoolleerlingen. Daarnaast hebben ze geholpen door spullen en donaties te verzamelen, waardoor in mei 2017 rugzakken met schoolbenodigdheden konden worden uitgedeeld in Tuzla.

Het project in Tuzla is met groot succes afgerond en de studenten hebben inmiddels hun eigen weg gevonden op hun carrièrepad. Dit project is door donaties tot stand gekomen. Uit het potje van deze donaties is een bedrag van €2500,- overgebleven die Eirene tot beschikking heeft gekregen om voor kinderen op lagere scholen in Bosnië een aantal computers aan te schaffen. Wat weer aangeeft hoe begaan de dames van Happy Bags zijn met de kinderen daar. Met dit bedrag kunnen we maar liefst 7 computers aanschaffen voor de scholen in Bosnie.

Met MIOS zijn we gestart met het zoeken naar scholen, welke we blij kunnen maken met deze mooie donatie. MIOS is ook een betrouwbare partner voor onze trainingen in Geweldloze communicatie. De directeur, Edina Malkic, kent u wellicht nog, zij heeft vorig jaar nog de ALV van
Eirene bezocht. Het werk van MIOS is gebaseerd op wederzijds begrip en dialoog tussen verschillende regio’s, staten en culturen, waarbij MIOS de verschillen als een kans voor vooruitgang ziet.

Uiteraard vergeten we ook niet onze roots in Bosnië. De lagere school in Fakovici zal daarom ook in aanmerking komen voor enkele computers.
Inmiddels is Snezana Mornar, onze contact persoon in Fakovici aan het kijken hoe we dit het beste kunnen organiseren. We zijn heel verheugd om weer contact te hebben met Fakovici en als Eirene weer iets voor de lagere school daar te kunnen betekenen.