Vacatures

vredemaakjezelf

VREDE MAAK JE ZELF!

Vrijwilligersvacatures in Nederland

o.a. Event Manager, Fund Raiser & Project Manager

Eirene NL is een vredesvereniging. Via geweldloze interventie willen wij bijdragen om conflicten te helpen voorkomen of oplossen. Dit doen wij door ontmoeting met en ondersteuning van mensen.

Op dit moment ontwikkelen de projecten zich succesvol. Wij zijn met 2e Kamerleden in gesprek, brengen verschillende bevolkingsgroepen van statushouders bijeen en hebben ondersteunende projecten voor kinderen in Bosnië. Daarom zijn wij op zoek naar (nog meer) mensen, die zich op vrijwillige basis voor een project of voor een organisatorische functie aan ons willen verbinden.

Wij zoeken:

Event Manager: Iemand die het in zich heeft om een evenement of bijeenkomst in al zijn facetten te organiseren en uit te voeren.

Bestuurs Secretaris : Een man of vrouw, die samen met de penningmeester de interne zaken en rapportage van de vereniging kan en wil stroomlijnen en uitvoeren. Daarbij neem je plaats in het bestuur en beslis je mee over de dagelijkse gang van zaken en de koers van Eirene NL.

Fund Raiser: Iemand die bij verschillende instanties fondsen wil aanboren om onze projecten te kunnen uitvoeren.

Project Manager: iemand die een project (lopend of nieuw) op gang kan trekken of houden en de beoogde doelen kan bereiken.

Het profiel van onze nieuwe vrijwilligers is:

 • Gepassioneerd om de vrede in de wereld te helpen bevorderen
 • Liefst ervaring in een van de bovenstaande soorten werk
 • Meertaligheid in verband met het internationale karakter (Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Duits, Spaans, Slavisch, of anders)

Wij bieden:

 • Enerverende en belangrijke projecten in een veranderende wereld.
 • Kansen voor eenieder die zich in wil zetten.
 • Toegang tot een internationale wereld van contacten en activiteiten.
 • Een onkostenvergoeding voor de kosten die je voor ons moet maken (reis en verblijf etc.)

Je kunt je aanmelden of meer informatie opvragen via:

Eirene.voorzitter@gmail.com of bellen naar Paul den Hartog 06-30383961

Zie hieronder voor meer details en nog meer vacatures

 

Meer Vrijwilligersvacatures in Nederland

Secretaris (4-8 uur per week)

EIRENE NL is een enthousiaste organisatie die door haar activiteiten probeert bij te dragen aan gerechtigheid en vrede in de wereld. Vanuit het uitgangspunt van geweldloosheid werken we wereldwijd aan de realisatie van vrede en gerechtigheid.

Wegens het vertrek van onze huidige secretaris zijn wij nu op zoek naar een secretaris.

De secretaris is van grote invloed op het functioneren van de interne organisatie. De organisatie wordt op dit moment gekanteld, zodat wij meer op de buitenwereld gericht kunnen werken. De secretaris zou als projectleider een grote rol in dit proces kunnen spelen.

Functie-eisen

 • Kennis van het voeren van het secretariaat van een vereniging
 • Vernieuwend bezig willen zijn om de werkzaamheden op een moderne wijze in te richten
 • Beheersing van Engels en zo mogelijk Duits
 • Onderschrijven van de uitgangspunten van geweldloos werken
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Flexibel
 • Bereid af en toe internationaal te reizen
 • Eigen initiatief
 • Bereidheid om ´s avonds en in het weekeind te vergaderen
 • Enthousiasme en gedrevenheid

 

Contact en informatie:

Website http://www.eirene-nederland.org/

Paul den Hartog, Voorzitter van het bestuur. 06-30383961, Eirene.voorzitter@gmail.com

Stuur bij voorkeur per email een korte sollicitatie en CV naar Paul, er wordt dan contact met je opgenomen.


Flyer-vrijwilliger-WEB-voor

 

Flyer-vrijwilliger-druk

 

 

———————————————————

Projectleider voor 8 uur per week en

Projectmedewerkers voor 4 uur per week

voor project “Kun jij de vrede aan?”

Nationale lobby om burgervredesmissies onderdeel te maken van het beleid van de Nederlandse overheid.

 

Taken

Leiding geven aan projectactiviteiten en medewerkers (projectleider),
Lobby op politieke partijen en Kamerfracties,
Lobby op ministeries (Buitenlandse Zaken en Defensie),
Organiseren van publieksvoorlichting in artikelen en bijeenkomsten,
Opzetten professionele rekrutering voor geweldloze civiele vredesmissies,
Zorgen voor afstemming met activiteiten in Europa.

Functie-eisen

Creativiteit
Doorzettingsvermogen
Communicatievaardigheden
Goed kunnen samenwerken

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend en dit project vraagt om langere inzet. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Begeleiding wordt gegeven door externe deskundigen en een van de bestuursleden. Onkosten worden vergoed.

Inlichtingen

Pim van den Bosch, Eirene.projecten@gmail.com


Achtergrondinformatie

Het lijkt wel of de wereld in brand staat met de vele gewapende conflicten om ons heen. Gewapende conflicten met vaak desastreuze gevolgen. Mensen zijn hierdoor gedwongen om voortdurend in angst te leven en miljoenen zijn als gevolg van deze conflicten van huis en haard verdreven.

Gelukkig zijn overal en dus ook in conflictgebieden mensen en organisaties actief die zich met geweldloze middelen verzetten tegen geweld, uitbuiting en onderdrukking. Door zich te organiseren in vrouwenorganisaties of vakbonden, door juridische acties te voeren, door via onafhankelijke media bekendheid te geven aan wat er gaande is en zo ook te trachten de wereldgemeenschap te mobiliseren om in actie te komen.

Soms komt die wereldgemeenschap in actie door het zenden van troepen al dan niet onder de vlag van de Verenigde Naties, die geacht worden de vrede te herstellen en te behouden. In dat geval wordt vaak gesproken van vredesmissies. Bij de term ‘vredesmissie’ denken veel mensen allereerst aan een militaire of diplomatieke missie gericht op het herstellen en behouden van de vrede in een conflictgebied. Wat in Nederland minder bekend is, is dat er in tal van conflictgebieden sprake van vredesmissies zonder wapens, uitgevoerd door een groep van ongewapende, maar wel goed getrainde vrijwilligers. Dergelijke vredesmissies vinden of vonden plaats op verzoek van lokale organisaties in onder meer Colombia, DR Congo, de Filipijnen, Niger, Sri Lanka, Zuid-Soedan, Zuid-Kaukasus, Myanmar, Midden-Oosten en Kyrgyzstan.

Wij willen ons in een brede initiatiefgroep met stakeholders en partnerorganisaties gaan richten op het vergroten van de bekendheid van dit werk bij een groter publiek, op politieke lobby, lobby op ministeries, op fondsenwerving én op het werven van mensen die aan de missies willen deelnemen. Nationale lobby dus om op termijn – net als in bijvoorbeeld Canada en Duitsland – óók burgervredesmissies onderdeel te doen zijn van het beleid van de Nederlandse overheid.

Juist nu moet er met kracht worden gewerkt aan alternatieve oplossingen voor gewapende conflicten voordat de wapenwedloop en de koude oorlog volledig wordt hervat. Doe jij mee?

———————————————————

Fondsenwerver (vrijwillig, 4-8 uur per week)

EIRENE NL is momenteel aan het groeien, waardoor we meer projecten op willen pakken. Om hiervoor de middelen te verkrijgen zijn wij op zoek naar een fondsenwerver. De fondsenwerver zal zich gaan richten op het uitbouwen van het ledenbestand en het vergroten van het aantal sponsoren, speciaal gericht op de projecten die lopen in Bosnië en de toekomstige projecten voor Burundezen in Nederland en burgervredeswerk/lobbywerk.

De werkzaamheden vallen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester waar dus nauw mee samengewerkt wordt. EIRENE NL is echter een platte en verjongende, niet hiërarchische organisatie, waardoor contacten met de gehele organisatie zullen plaatsvinden.

 

Functie-eisen

 • Kennis van de specifieke aanpak van fondsenwerving, bij voorkeur gebaseerd op een specialistische opleiding
 • Beheersing van Engels en zo mogelijk Duits
 • Onderschrijven van de uitgangspunten van geweldloos werken
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Flexibel
 • Bereid af en toe internationaal te reizen
 • Eigen initiatief
 • Bereidheid om ´s avonds en in het weekeind te vergaderen
 • Enthousiasme en gedrevenheid

 

Contact en informatie:

Paul den Hartog, Voorzitter van het bestuur, Eirene.voorzitter@gmail.com

Stuur bij voorkeur per email een korte motivatie en CV naar Paul, er wordt dan contact met je opgenomen.

———————————————————

Studenten voor promotie-activiteiten

Wil jij je op een leuke manier inzetten voor vrede en gerechtigheid wereldwijd? Internationale vredesorganisatie EIRENE Nederland zoekt jonge, enthousiaste mensen die deze lente en zomer op verschillende festivals  en evenementen ons vrijwilligerswerk (in binnen- en buitenland) onder de aandacht willen brengen.

Hiervoor zoeken we jongeren die:

* Nog studeren

* Vooral ’s avonds en in de weekenden beschikbaar zijn

* Enthousiast zijn over de doelstellingen van de organisatie

* Mee zouden willen denken over geschikte manieren om onze organisatie onder de aandacht te brengen

Herken je jezelf hierin? Dan horen we graag van je. Voor betaalde festivals of evenementen zorgen wij voor je entreekaartje en reiskosten. Tevens bieden we je een kleine vergoeding.

Voor meer informatie en sollicitatie kun je contact met ons opnemen via eirene.nl@gmail.com

———————————————————