Oost-Europa


Eirene vrijwilligersplaatsen buitenland weergeven op een grotere kaart
ROEMENIË

 • Chance for Life, Boekarest – Meewerken in een project van een organisatie die zich bekommert om kinderen met bijzondere behoeften (HIV-positief, slachtoffer van misbruik, hoogbegaafden, etc.): vrijetijdsactiviteiten, advieswerk, creatieve begeleiding.
 • Everychild, Cluj – Meewerken in een organisatie die ondersteuning biedt bij schoolwerk en vrijetijdsactiviteiten aan kinderen uit arme families.
 • Philothea Club, Tirgu Mures (Hongaarssprekende deel van Siebenbürgen) – Meewerken in een jongerencentrum: vrijetijdsactiviteiten met kinderen en jongeren, vakantiekampen, theeruimte, taalonderwijs (het aanleren van de Hongaarse taal is noodzakelijk).
 • Ambulante ouderenzorg/ Werk met kinderen, Sibiu, 2 plaatsen – In samenwerking met de orthodoxe gemeente helpt de vrijwilliger alleenstaande oude mensen in het huis: bezoeken afleggen, inkopen doen, licht verzorgende werkzaamheden. Meehelpen bij het kinder- en jeugdwerk van de gemeente, o.a. huiswerkbegeleiding en Duits / Engels taalonderwijs.
 • Gutes Haus, Sibiu, – Meewerken in een huis voor dakloze mannen. Kantoorwerkzaamheden, praktisch werk in huis en tuin, begeleiding bij contact met overheidsinstanties etc.
 • Kinderenboerenhof Rusciori, bij Sibiu – In deze buitenschoolsopvang worden kinderen, meestal uit Roma-families, begeleid. Het doel is, dat de kinderen hun opleiding volledig volgen, waarbij ze meestal van hun families heel weinig steun krijgen. Taken van de vrijwilliger: huiswerkbegeleiding, Duitse les geven, vrijetijdsbesteding. Tijdens de vakantie: vrijetijdsbesteding voor kinderen uit verschillende delen van Roemenië.
 • Ovidiu RomBoekarest – De organisatie Ovidiu Rom ondersteunt het pedagogisch werk in een school en in de peuterscholen van het dorpje Potlogi, dat ongeveer 40 km van Boekarest is. Taken van de vrijwilliger:  extra ondersteuning in bepaalde vakken. Sport, wiskunde, Engels; vrijetijdsbesteding, computerles … zelfstandige werkhouding en bereidheid op het platteland te leven zijn noodzakelijk.

 

BOSNIË

 • Ambulante hulpdienst voor gehandicapte kinderen, Maglaj – Deze hulpdienst is gevestigd in een klein stad in Oost-Bosnië en is een inrichting voor gehandicapte kinderen en jongeren uit de omliggende dorpen. De vrijwilliger ondersteunt het vakmanschap met het werken met kinderen, huisbezoeken en begeleiding van het dagelijkse vervoer van de kinderen.
 • Jeugdcentrum Spajalica bij Sarajevo – Het jeugdcentrum is in een buitenwijk van Sarajevo gelegen en geeft buitenschoolse onderwijsondersteuning om proactiviteit, zelfstandigheid en politiek bewustzijn te ondersteunen. De taken van de vrijwilliger: Duitse les, helpen bij lopende programma’s en huismeestertaken.     
 • Koraci nade Tuzla – Tuzla is de grootste stad in het noordoosten van Bosnië. In de buitenschoolse opvang voor gehandicapte kinderen en jongeren, die heel verschillende handicaps hebben en die door gerichte ondersteuning gere-integreerd worden, worden ca. 100 kinderen en hun families ondersteund. De taken van de vrijwilliger bestaan uit het meewerken op de creatieve afdeling en in de ondersteuning van bepaalde therapieprogramma’s.

 

Servië    

 • Poverello-StichtingHajdukovo bij Subotica – In het noorden van Servië, in de Vojvodina, onderhoudt de Povorello-stichting zogenoemde Lurko-huizen, kindertehuizen waar kinderen van de arme dorpsbevolking opgevangen worden en waar ze met hun huiswerk ondersteund worden en waar activiteiten voor vrijetijdsbesteding zijn. Het dorp is in een Midden-Europees meertalengebied  waar Hongaars, Servisch en soms ook nog Duits wordt gesproken.
Door naar: