Latijns-Amerika


Eirene vrijwilligersplaatsen buitenland weergeven op een grotere kaart

NICARAGUA

 • Los Pipitos, Estelí – Los Pipitos is een landelijk zelfhulpinitiatief van ouders van gehandicapte kinderen. De vrijwilliger werkt in de zorg voor jongeren met een handicap die een beroepsopleiding in het opleidingscentrum krijgen.
 • Los Pipitos Jinotega – Los Pipitos is een landelijk zelfhulpinitiatief van ouders van gehandicapte kinderen. De vrijwilliger kan op eigen verantwoordelijkheid werken in de ondersteuning van kinderen en jongeren, zowel in de lokale school voor speciaal onderwijs als in het zorgcentrum van Los Pipitos. Voorwaarde: afgeronde beroepsopleiding.
 • Los Pipitos, Condega – Los Pipitos is een landelijk zelfhulpinitiatief van ouders van gehandicapte kinderen. De vrijwilliger ondersteunt het project op het gebied van vroegtijdige interventie van 1-9 jarige kinderen met verschillende handicaps, begeleidt het personeel naar huisbezoeken en ondersteunt jongeren bij hun activiteiten in de creatieve workshop. Het is mogelijk om gebarentaal te leren. Voorwaarde: Belangstelling voor het werken met gehandicapte kinderen.
 • Cecim, Ciudad Sandino – Op integratie gericht onderwijs-en trainingscentrum voor jongeren en volwassenen. Deelname aan computertraining, helpen vorm te geven aan sport en Engels onderwijs en het aanbieden van vrijetijdsbesteding. Voorwaarde: onderwijsvaardigheden en creativiteit zijn nodig.
 • ADIC, Matagalpa – Vereniging voor de geïntegreerde gemeenteontwikkeling door series van workshops voor de ontwikkeling van de gemeente, genderverhoudingen en de gezondheid en het milieu in het gebied van Matagalpa. Ondersteuning en deelname aan educatieve activiteiten (bijvoorbeeld milieueducatie en seksuele voorlichting) en ondersteuning bij het ontwerpen van programma’s voor kinderen en jongeren, hulp bij huiswerk en eventueel praktische betrokkenheid bij maatschappelijke projecten (bv. bebossing). Voorwaarde: Belangstelling voor het werken met kinderen.
 • FUNDAR, León – Het doel van dit project is het verbeteren van de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking. Hierdoor kan de vrijwilliger activiteiten, zoals milieueducatie en aangeboden cursussen Engels uitvoeren. Voorwaarden: eigen initiatief, interesse en kennis op het gebied van milieueducaties.
 • FUNARTE, Estelí – FUNARTE is een collectief van kunstenaars, die door creativiteit en artistieke activiteiten  kinderen en jongeren van verschillende leeftijden in hun ontwikkeling ondersteunen. Zij behandelen daarbij diverse onderwerpen, zoals geweld, milieubewustzijn of zelfbewustzijn. Een vrijwilliger zou deze activiteiten ondersteunen en moet vaardigheden en plezier hebben in creatief en artistiek werk met kinderen en jongeren.
 • Grupo Venancia, Matagalpa – Een collectief van 11 vrouwen die zich hebben gewijd aan de droom, de realiteit van vrouwen in Nicaragua te veranderen. De Grupo Venancia organiseert opleidingen, discussiefora, culturele projecten, campagnes en demonstraties om het bewustzijn van de rechten van vrouwen te verhogen en veranderingen rond de machismo-cultuur, mythes en constructies te bevorderen; ook ondersteunen ze slachtoffers van huiselijk geweld. Taken: hulp bij seminars en campagnes die werken met jongeren, maar ook ondersteuning op het gebied van design en public relations. Voorwaarden: basiskennis van het Spaans, algemeen belang in de werkgebieden, actieve en creatieve vrouw.

 

COSTA RICA 

 • Cenderos (Centro de Derechos Sociales de la Perona Migrante), San José – Verbetering van de levenskwaliteit van Nicaraguaanse migranten in Costa Rica. Zij wil dit bereiken door inwerking op verschillende niveaus: bv. directe individuele bevordering en ondersteuning van Nicaraguaanse migranten, invloed op de politiek, bevordering en ondersteuning van sociaal-economische projecten voor Nicaraguaanse migranten. Taken van de vrijwilliger: organisatorisch werk, alfabetiserings- en opleidingsactiviteiten (bv. taalcursus of themaspecifieke workshops). Ondersteuning bij het uitvoeren van workshops door verzorging van de kinderen van de deelnemende ouders en de documentatie en evaluatie van activiteiten, werk als webmaster en hulp met de actualisering van het interne communicatiesysteem. Voorwaarden: organisatietalent, handigheid als pedagoog, bereidheid bij mensen thuis te werken, kennis van computers, kennis van mensenrechten en migratie zijn van voordeel, goede kennis van het Spaans.

 

 • Asociación de gestión ambiental in San Rafael de Heredia – Werkt op het gebied van milieu- en afvalmanagement en pedagogisch werk met vragen over het milieu. Taken van de vrijwilliger zijn vooral de ondersteuning van verschillende kortdurende projecten, bv. compostering, herbebossing of emissievermindering, bovendien regelmatig werk in het recyclingcentrum. Voorwaarden: Bereidheid om bij verschillende projecten mee te werken, zelforganisatie en het zelfstandige uitwerken van nieuwe thema’s.

 

 • Fundación Paniamor, San José – Kinder- en jeugdrechten, werk op drie gebieden: geweldpreventie, lobbywerk op politiek niveau en sociale ontwikkeling. Taken: hulp bij het uitvoeren van workshops met de bevolking en instituties, meewerken bij de organisatie van bijeenkomsten, werk in het veld, bv. Contact met scholen, ondersteuning van thematisch onderzoek en documentatie. Voorwaarden: goede kennis van Spaans (spreken en schrijven), communicatietalent, interesse en wellicht kennis van rechten voor kinderen en jongeren. Interessant voor studenten van rechten, pedagogiek, communicatie, etc.

 

 • Colegio Técnico Profesional de Upala (CTPU), Upala – Openbare school met interesse voor milieuonderwijs. Werk voor de vrijwilliger op de volgende gebieden: biologische landbouw,  ecotoerisme, Engelse conversatie, andere delen van het onderwijsaanbod afhankelijk van de vaardigheden van de vrijwilliger. Taken: hulp en assistentie bij het onderwijs, vooral in milieuonderwijs en Engels, werk in het veld in verschillende agrarische gebieden, productie van gerecycled papier, meewerken bij de organisatie van interne schoolevenementen, verdere hulp bij dingen die zich voordoen. Voorwaarden: kennis van Spaans (vooral voor in het begin / vooral spreken), proactief zijn maar ook integreren in de schoolhiërarchie, communicatietalent, interesse voor milieuthema’s en werk met jongeren, niet bang zijn voor vuile handen.

 

BOLIVIA

 • Cedicor in Rurrenabaque

 

 

 

Door naar: