Afrika


Eirene vrijwilligersplaatsen buitenland weergeven op een grotere kaart
MAROKKO

Basisvoorwaarden: kennis van het Frans, bereidheid om Marokkaans Arabisch te leren, goed kunnen aanpassen aan leven in een islamitisch land.

 • Al Karam (1 plaats in Marrakech en Safi) – Werkt met straatkinderen. De kinderen en jongeren worden door een goede opleiding en beroepsonderwijs voorbereid op een waardig leven. Door recreatiemogelijkheden worden de kinderen en jonge mensen emotioneel en sociaal opgevangen. De vrijwilliger zou in het project helpen de financiering van bepaalde projecten op te bouwen en meedoen bij activiteiten met de kinderen en jongeren (bijvoorbeeld informatie geven aan de toeristen hoe ze het best kunnen omgaan met bedelende kinderen). Gewenst is kennis en/of interesse in financiële acquisitie en ervaring in het werken met kinderen en jongeren.
 • Ennakhil (Marrakech) – Richt zich op het ondersteunen van vrouwen en kinderen door de genderbenadering (d.w.z. ook werken met mannen). Ze is nu een grote organisatie die een nieuw gebouw met meerdere verdiepingen heeft, waarin naast de kantoren ook ruimte voor vergaderzalen en een restaurant is. Ennakhil wil graag een gekwalificeerde vrijwilliger die verantwoordelijk is voor de public relations. Hij / zij zal met de respectieve leiders van elk gebied samenwerken. Dit project is gepland voor 2 jaar.

 

NIGER

Basisvoorwaarden: kennis van het Frans en zich goed kunnen aanpassen aan leven in een islamitisch land.

 • Clair Logis, Niamey – Meewerken in een katholieke zustergemeenschap, verzorging van het vrijetijdsaanbod voor vrouwelijke jongeren en jonge vrouwen. Voorwaarden: minimaal 20 jaar, belijdend christen, pedagogische en ambachtelijke ervaring, alleen voor vrouwelijke vrijwilligsters met goede kennis van het Frans.

 

OEGANDA

 • Adult Education Centre (AEC), Njeru (naast Jinja) – Buitenschoolse opleidingsinstelling voor jongeren en volwassenen,  behandelen van praktische vaardigheden en trainingen (zoals computers), alfabetiseringscursussen en Engelse lessen. Mogelijke taken: hulp in het onderwijs, het organiseren van seminars, ondersteuning van public relations en fondsenwerving, meewerken in ambachtelijke workshops. Voorwaarden: Goede kennis van het Engels, goede computervaardigheden (inclusief websitebeheer), het vermogen om onderwijs te geven, organisatorische vaardigheden, geïnteresseerd zijn in administratief werk (technische opleiding vooral handig in de houtsector).
 • Rainbow House of Hope, Kampala – Openbaar jeugdwerk in het achtergebleven stadgebied. Mogelijke taken: open middag activiteiten: muziek, sport, huiswerkbegeleiding en bijles, kunst, toneel, spelletjes, knutselen, enz., administratieve ondersteuning en public relations; bewustzijnsbevordering m.b.t. HIV/AIDS, milieuvraagstukken. Voorwaarden: interesse/plezier in het werken met kinderen en jongeren, creativiteit (muziek/kunst/theater enz.), animerend (sport en spel), de bereidheid te leven in een sloppenwijkgebied, veel eigen initiatief en onafhankelijkheid; interesse in organisatieontwikkeling/fondsenwerving is behulpzaam.
 • Child Restoration Outreach (CRO), Mbale – Nationale, christelijke organisatie die lobbyt voor de behoeften van straatkinderen en hun families. De kinderen/jongeren worden door sociaal werkers op straat bezocht, opgevangen in centra, onderwezen, getraind, gevoed en aangemoedigd en geadviseerd. Taken: Naast spel- sport- en creatieve activiteiten met kinderen, en het onderwijs (leren van computervaardigheden, Engels onderwijs, of praktische opleiding) ook in de administratieve omgeving (werken met klantgegevens, computeronderhoud). Voorwaarden: Bereidheid om een lokale taal / Swahili te leren, hoge mate van verantwoordelijkheid, geniet van het werken met kinderen en jongeren in het onderwijs. Er is een voorkeur voor mannelijke vrijwilligers.
 • Salem Broederschap, Mbale – Gemeenschapsproject voor plattelandsontwikkeling en ecologie: ambachtelijke basisopleiding (timmeren, kleding maken, metselwerk), gezondheidscentrum, milieueducatiewerk in de omliggende dorpen, weeshuis, kinderdagverblijven en kruidentuinen. Mogelijke taken: hulp op ecologisch gebied, in het weeshuis met de kinderen, onderwijs (workshops, computercursussen, Engels). Prioriteit heeft iemand voor het herbebossingsproject (werk in scholen en in de omliggende gemeenschappen, boomplantacties, sensibiliseringswerk). Het is ook mogelijk op het gebied van gezondheid en huishouden te komen werken (opleidingsmogelijkheden en steun aan de gezondheidssituatie in de arme gezinnen van de omliggende gemeente). Voorwaarden: interesse in de landelijke gebieden, het vermogen om te leren, eigen initiatief, zelfstandigheid, creativiteit, kennis en belangstelling voor milieuproblematiek, de bereidheid om een ​​lokale taal te leren, interesse en/of ervaring in het milieu en de volksgezondheid.
 • Mobile Hospice-Afrika, Mbarara: Organisatie  met een totaal van 4 projectlocaties met als belangrijkste doel pijnbestrijding en de behandeling van ernstig zieke kinderen die lijden aan kanker of symptomen van aids-gerelateerde ziekten. De organisatie werkt samen met het stadsziekenhuis in Mbarara, waar kinderen en meestal een ouder weken of maanden doorbrengen voor de behandeling begint. Taken: spel- en creatieve activiteiten (speelkamer) met de kinderen en ouders om ze af te leiden van het dagelijkse leven in het ziekenhuis. Organisatie van de lokale vrijwilligers die bij de vrijetijdsactiviteiten meehelpen. Hulp op administratief gebied is ook mogelijk (samen met de patiëntengegevensadministratie). Voorwaarden: werken met kinderen leuk vinden, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, initiatiefrijk en creatief, bereidheid om een ​​lokale taal/Ryankole te leren. Medische ervaring (stage in een ziekenhuis of verpleeghuis) is een voordeel.
 • CECOD, Mbarara – Milieubeheergroep die vooral op lokale scholen milieupedagogische activiteiten uitvoert. Daarnaast werkt ze met mensen in aangrenzende plattelandsgemeenschappen om het bewustzijn voor de milieuproblematiek te bevorderen. Taken: Ondersteuning voor de productie van lesmateriaal en brochures, mogelijkheid om eigen micro-projecten en milieueducatiespelletjes en -activiteiten te creëren, onderhoud van de website, meewerken in de bewustmakingscampagnes en de organisatie / mobilisatie van lokale vrijwilligers. Voorwaarden: Kennis op IT-gebied (website management, grafische programma’s, Windows netwerken etc.), belangstelling voor milieuproblematiek, organisatorische vaardigheden, eigen initiatief.
 • Organised Useful Rehabilitation Service (OURS) – Een revalidatiecentrum voor kinderen met een handicap in het zuidwesten van Oeganda. Kinderen (de meeste met een handicap) worden in het centrum onderzocht, krijgen medische (zwachtels, pleisters), therapeutische (medische en ergotherapie) en sociale (sport, spel, advies, creatieve) verzorging. Ze worden met een ouder opgenomen, die ook wordt geleerd wat voor een handicap hun kinderen heeft en hoe ze thuis daarmee kunnen omgaan. Daarnaast worden een aantal activiteiten in dorpen, scholen, kerken en families aangeboden. Mogelijke taken: Vooral sport en creatieve activiteiten met kinderen en ouders bij OURS, de productie van opleiding, voorlichting en ambachtelijke materialen. Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden om mee te werken: onderwijs computervaardigheden, website, ondersteuning voor medische en therapeutische staf, administratieve ondersteuning, datamanagement, kleine reparaties… Voorwaarden:  zin en nieuwsgierigheid bij het leren, creativiteit, flexibiliteit, zelfstandigheid, hoge mate van verantwoordelijkheid, geniet van het werken met kinderen en jongeren. Pc-vaardigheden, ambachtelijke vaardigheden kunnen nuttig zijn. Vrijwilliger moet ongeveer 21 jaar zijn en een beroepsopleiding of studie afgegrond hebben of relevante stages gelopen hebben (in het bijzonder welkom zijn fysio-of ergotherapeut, maatschappelijk werker, pedagoog of leraar).
 • Francis Family Centre Helper, Mbarara – Is een onafhankelijke organisatie op het gebied van de katholieke kerk in Mbarara, die verschillende programma’s op het gebied van familiehulp hebben. Deze omvatten voornamelijk de psychosociale en gezinsbegeleiding en trainingsprogramma’s (consultants, maatwerk en IT) voor jonge mensen. St. Francis heeft ook een sponsorprogramma voor weeskinderen en een bibliotheek. Taken: meewerken in de bibliotheek en het sponsorprogramma voor weeskinderen. Naast deze, zijn er mogelijkheden op het gebied van onderwijs (bv. Computer- of Engelse cursussen). Voorwaarden: Interesse in administratieve werkzaamheden. Creativiteit, eigen initiatief en teamwork zijn belangrijke kenmerken. Bereidheid om in een internationale en intergenerationele woongemeenschap te leven.

 

Door naar: