Eirene NL

Projecten EIRENE NL

EIRENE NL stuurt niet alleen vrijwilligers naar het buitenland, maar ondersteunt ook zelf enkele projecten met financiële middelen. Hieronder meer informatie.

Schoolkeukenproject in Fakovici, Bosnië-Herzegovina

Bosnië-Herzegovina is een oude deelstaat van het voormalig Joegoslavië. Het is een federale staat met 2 deelstaten: de republiek Srpska en de Moslim-Kroatische federatie. Het land is erg arm, het probeert te herstellen van de burgeroorlog, die er in de jaren negentig woedde, maar onder de huidige economische omstandigheden lukt dit bijzonder slecht. De werkloosheid is 40%, vooral als gevolg van de oorlog en het verdwijnen van de zware industrie. Het welvaartsniveau is er dan ook uitzonderlijk laag. Zorgelijk is de verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen, er is nog veel onverwerkt verdriet van de recente oorlog en er bestaat veel wantrouwen naar elkaar.

De streek Birac

De streek Birac is een bergachtige streek tegen de grens met Servië. De grens wordt gevormd door de rivier de Drina. In deze zeer arme streek wordt geleefd van kleinschalige landbouw en wat bosbouw. Frambozen zijn het belangrijkste natuurlijke product uit de streek. In deze streek liggen behalve Fakovici dorpen zoals Voljevica, het ons bekende Srebrenica en het stadje Bratunac. Veel kinderen uit Fakovici en omgeving lijden aan ondervoeding, doordat hun families in extreme armoede leven en de gevolgen van de oorlog niet te boven kunnen komen.

Doelen van het project “Schoolkeuken Fakovici”

In 2008 is een schoolkeukenproject gestart om de kinderen op de lokale basisschool van een warme maaltijd per dag te voorzien. Dit wordt verzorgd door een aantal vrouwen die op basis van lokale producten, een gezonde warme maaltijd voor de kinderen van de lagere school bereiden tussen de middag. De kinderen gaan naar school, eten warm en komen gevuld met voeding en nieuwe kennis weer thuis. Daarnaast wordt de lokale economie gestimuleerd doordat zoveel mogelijk de lokale producten worden gebruikt.

In 2012 is vanuit  EIRENE NL in samenwerking met Pharos het project gedeeltelijk geadopteerd en er een vredescomponent aan toegevoegd. Wij organiseren workshops geweldloos communiceren voor de kinderen en de docenten. Hiertoe nodigen wij kinderen uit Srebrenica uit om deel te nemen aan de workshops om samen spelend aan vrede te werken.

Waarom Fakovici?

Uiteraard is het overal in de wereld belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen voeding en onderwijs krijgen. Deze regio echter ligt dichtbij (qua afstand net zo ver als Benidorm) en wij hebben als Nederland nog een stuk onverwerkt verleden. Juist door praktische ondersteuning en verbinding tussen de bevolkingsgroepen te bevorderen kunnen wij de bevolking ondersteunen en onze gevoelens een plaats geven door mee te werken aan een duurzame vrede.

 

Vredesonderwijs

Naast het schoolkeukenproject wordt er vredesonderwijs gegeven en worden de kinderen uit Fakovici en Srebrenica samengebracht. De gedachte hierachter is dat de ontmoeting leidt tot een band tussen de kinderen en dat hierdoor, hoe fragiel ook, een basis wordt gelegd voor een vreedzame toekomst.

2- De kinderen laten hun zelfportret zienZo wordt er met de kinderen een workshop geweldloze communicatie gedaan, genaamd “Let’s keep the smile, let’s become friends”. Met oefeningen, gesprekken en spelletjes krijgen de kinderen onderwijs in hoe conflicten werken en hoe ze ermee om kunnen gaan op een geweldloze en constructieve manier. De kinderen leren om hun gevoelens uit te drukken en zich tegelijkertijd ook in te leven in anderen. Via spelletjes leren ze dat communicatie niet altijd vlekkeloos verloopt, bijvoorbeeld door samen een tekening te maken. Eén kind beschrijft wat er getekend  moet worden, zijn of haar partner tekent zonder te weten wat het moet voorstellen. Deze oefening illustreert mooi dat een boodschap niet altijd wordt ontvangen zoals bedoeld. Dit kan leiden tot onenigheid en onbegrip.
In onze nieuwsbrief van december 2012 wordt de workshop uitgebreid beschreven. Ook kunt u hieronder een filmpje bekijken over ons project:

 

 

Rechtswinkelproject van CENIDH-Estelí in Nicaragua

Het Nicaraguaanse mensenrechtencentrum CENIDH heeft een afdeling in Estelí in het noorden van Nicaragua, een arm gebied in het land. Het CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) is een Nicaraguaanse mensenrechtenorganisatie die burgers helpt bij het oplossen van conflicten, hen ondersteunt bij rechtszaken en hen bewustmaakt van hun rechten, zodat zij beter voor zichzelf kunnen opkomen.
CENIDH-1CENIDH doet onderzoek naar de oorzaken en de frequentie van mensenrechtenschendingen in Nicaragua om vervolgens de resultaten van deze onderzoeken in preventieve zin te kunnen gebruiken. Zij lobbyt bij de overheid, burgerorganisaties en media om aandacht te vragen voor mensenrechtenschendingen en om een betere regelgeving en handhaving te bevorderen.

De laatste jaren is de mensenrechtensituatie erg verslechterd en komen steeds meer mensen in grote armoede terecht. Zaken waarmee de organisatie vaak te maken krijgt, zijn: arbeidsconflicten en kinderarbeid (vooral binnen de tabaksindustrie), huiselijk geweld en mensenrechtenschendingen door de overheid. Door middel van workshops en een netwerk van vrijwilligers (“promotoren”) verspreidt het CENIDH kennis van de mensenrechten onder de bevolking.