Eirene Internationaal

EIRENE Internationaal zendt niet alleen vrijwilligers naar projecten in het buitenland. Via partnerschappen met lokale organisaties worden ook projecten ondersteund met financiële middelen en beroepskrachten.

Afrika

Democratische Republiek Congo

CCAP, Zuid-Kivu – Verzoenings- en vredeswerk tussen verschillende etnische groepen (Banyamulenge, Bembe, Babuyo, Bafulero) die betrokken waren bij de oorlog in Congo tussen 1998 en 2004.

PAD, Zuid-Kivu – PAD  helpt de plattelandsbevolking in DR Congo om betere (biologische) landbouwtechnieken te ontwikkelen en coöperaties op te zetten. Zo kunnen nieuwe bronnen van inkomsten worden aangeboord.

Niger

APOR, Tera-gebied – In Niger heerst veel honger en ondervoeding. Vooral gezinnen van veehoeders hebben daar zwaar onder te lijden als de mannen wegtrekken met het vee. APOR helpt deze gezinnen op verschillende manieren, onder andere: opzetten van graanbanken, betere landbouwmethodes, verschaffen van microkredieten en het diversifiëren van inkomstenbronnen.

Oeganda

ACFODE, Regio Kisoro en Pallisa – In Oeganda is seksueel geweld tegen vrouwen een veelvoorkomend probleem, wat nauwelijks bestraft wordt en vaak zelfs als “recht” van mannen wordt gezien. ACFODE helpt misbruikte vrouwen op verschillende manieren: met weerbaarheidscursussen, psychologische hulp, rechtshulp om daders voor de rechter te krijgen en samenwerken met de gemeenschap om geweld tegen te gaan.

 

Latijns-Amerika

Bolivia

FOCAPACI, El Alto – Conflictpreventie en –bemiddeling. In El Alto zijn veel mensen van het platteland komen wonen op zoek naar een beter bestaan. Velen van hen zijn van indiaanse afkomst. El Alto is een van de armste delen van Bolivia, waardoor er regelmatig conflicten ontstaan, die vaak met geweld worden opgelost. Partnerorganisatie FOCAPACI zet zich met dialoog in om conflicten te voorkomen en te bemiddelen als er toch problemen ontstaan.

OMAK, El Alto – Deze organisatie helpt Aymaravrouwen in El Alto bij het voorkomen en oplossen van conflicten en ondersteunt vrouwen die leiderschapsposities bekleden in sociale bewegingen.

CCC Chasqui, El Alto – Vredeswerk en vreedzame conflictoplossing. Richt zich vooral op jongeren uit de Aymara- en Quechua-culturen.

UCA SOPPEXCCA, Jinotega – Zonne-energie en het verbouwen/verkopen van biologische cacao via een coöperatie. Op deze manier wordt het inkomen van vrouwen verbeterd op een duurzame manier.

Nicaragua

FEM, Estelí – Empowerment van vrouwen. De regio rond Estelí kenmerkt zich door veel armoede. Voor vrouwen is het moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien, vooral omdat de cultuur van machismo erg sterk is in Nicaragua, waardoor zij minder kansen krijgen op allerlei gebieden. De organisatie FEM (Fundación de Mujeres) is in 1997 opgericht om vrouwen te ondersteunen bij zaken als alfabetisering, onderwijs en eigen grondbezit.

CPICH,  Nueva Segovia en Madriz –  Versterken van de inheemse gemeenschap in 5 gemeentes. CPICH werkt aan onder andere verbetering van de levenskwaliteit, lobbyen voor politieke autonomie en het ontwikkelen van duurzame inkomensvoorzieningen.

SOPPEXCCA, Jinotega – In Jinotega is weinig werk te vinden, en de cacao die men er wel veel verbouwt, wordt onbewerkt verkocht aan tussenhandelaren. Een groepje jongeren kwam op het idee om zelf een chocolafabriek te beginnen om arbeidsplaatsen te creëren. Dat is gelukt, en er werken nu 10 jongeren in de fabriek, die biologische chocola maakt. De fabriek zou graag willen uitbreiden, om meer jongeren perspectief te bieden.