Happy Bags

Happy Bags is een project uitgevoerd door zes gemotiveerde studenten en young-professionals. Zij hadden een idee, zochten ondersteuning, kwamen uit bij Eirene NL en zo kwam een mooi project tot stand.

Het project had twee doelen. Allereerst het voorzien van leerlingen uit rurale gebieden in Tuzla, Bosnië in hun schoolbenodigdheden. Sinds de oorlog in voormalig Joegoslavië is er weinig aandacht besteed aan het speciaal onderwijs. Deze leerlingen hebben vaak een lastige thuissituatie waardoor potloden, een rugzak of speelgoed niet vanzelfsprekend is. Ten tweede was het doel bewustzijn te creëren over ongelijkheid onder Nederlandse basisschoolleerlingen. Door workshops op basisscholen werden leerlingen spelenderwijs bekend gemaakt met de stappen die een regering moet nemen tijdens heropbouwen van een land.

De leerlingen hebben daarnaast geholpen door spullen en donaties te verzamelen, waardoor in mei 2017 de daadwerkelijke rugzakken konden worden uitgedeeld in Tuzla. De kinderen waren heel dankbaar en de Nederlandse scholen enthousiast om te zien wat er was gebeurd met hun donatie of spullen. 

Het project in Tuzla is inmiddels afgerond, maar anno 2019 is er nieuwe energie ontstaan en is Happy Bags 2.0 in de maak. Daarover binnenkort meer. In elk geval zoekt de werkgroep nog versterking: heb je zin om mee te doen? Stuur ons een mailtje!