Burundi: Community Leadership

In 2015 ontstond het idee voor project Burundi, specifiek gericht op de empowerment van de Burundese gemeenschap in Nederland. Daartoe werd een pilotworkshop georganiseerd in Amersfoort: een training genaamd “Be the change”, uitgevoerd door Diversity Joy in samenwerking met Eirene. Aan de workshop namen 18 personen deel.

Uit de evaluatie is bleek dat de deelnemers een vervolg van de training zeer belangrijk vonden. We realiseren ons dat dit vraagt om een langere, grotere investering. Daarom is besloten om hier een meerjarig project van te maken met 15 workshops en een speciale trainingsweek voor ‘”community leaders”. Eirene NL wil, samen met Burundian Women for Peace en Development (BWPD) dit vervolgtraject organiseren. Word jij enthousiast van dit project? Wil je bijdragen? Stuur ons een mail!

Achtergrond over dit project

In 2015 stelde de Burundese president Pierre Nkurunziza zich kandidaat voor een derde termijn, hetgeen wettelijk verboden is. Daarop deden militairen een poging tot staatsgreep, die mislukte. Dit leidde tot grote spanningen in het toch al door geweld geplaagde land, en het vluchten van vele militairen, politie en community leaders. Pogingen tot bemiddeling tussen president en oppositie door de Europese Unie en de Afrikaanse Unie zijn mislukt.

Diverse rapporten van de VN bevestigen dat de situatie snel verslechtert en dat etnische conflicten, die in het verleden vele duizenden mensen het leven kostte, politiek gestimuleerd worden en weer oplaaien. Ook signaleren de rapporten dat er massagraven zijn en dat er dodenlijsten circuleren. De toename van geweld, marteling en verkrachting is schrikbarend en wordt bevorderd door wette- en straffeloosheid in het land.

Bij eerdere bemiddelingspogingen is de oplossing gezocht in gedeelde macht tussen de etnische groepen, waarvan de Hutu, Tutsi en Twa de grootste zijn. Er is verzoening nodig en het bouwen aan vertrouwen, dat gebaseerd is op traditionele Burundese gewoonten.

De Burundese gemeenschap in Nederland telde in 2016 3288 personen volgens het CBS. Uit bovenstaand onderzoek blijkt ook dat, ondanks de etnische verdeeldheid in het herkomstland, de onderzochten zich Burundees en niet Hutu of Tutsi noemt. Bovendien zeiden de meeste respondenten dat ze zich met elkaar wilden verzoenen en dat de etnische tegenstellingen in hun herkomstland politiek geconstrueerd en zeker niet altijd zo geweest waren. 

Het project is er daarom op gericht deze mensen uit de Burundese gemeenschap in Nederland te trainen in community building, conflicthantering en leiderschap. Zij leren niet alleen deze skills volgens het AVP (Alternatives for Violence Project), maar leren dit vervolgens ook over te brengen op andere mensen uit de gemeenschap. Uiteindelijk is het project erop gericht enkele community leaders naar Burundi te sturen om daar hun kennis over te brengen en zo het gedachtegoed van geweldloosheid te verspreiden.