Wie zijn wij?

EIRENE NL is een vredesvereniging. Wij zijn gestart in 1957 en hebben ervaring in Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Hoewel wij een oude vereniging zijn, vindt er steeds weer een vernieuwing plaats en sluiten zich jonge mensen bij ons aan, die vinden dat onrecht en geweld aangepakt moet worden en iedereen recht heeft op een rechtvaardig bestaan. Met geweldloosheid als uitgangspunt en respect voor elkaars standpunten vinden we gezamenlijk creatieve oplossingen, die verrijkend zijn voor de wereld.

 

Onze visie:

“EIRENE NL gelooft in een rechtvaardige, geweldloze en mondiale samenleving.”

Uit deze visie vloeit de volgende missie voort: 

“EIRENE NL zet zich hiervoor in door middel van intensieve ontmoeting,

dialoog en samenwerking om de onrechtvaardigheden (onbegrip)

en conflicten te helpen oplossen”.