Wat doen we?

Heel concreet voeren we onze missie uit via de volgende werkvelden:

1) Mensen uitzenden naar partnerorganisaties (vrijwilligers en professionals)

2) Actief zijn in het opbouwen en onderhouden van gelijkwaardige samenwerking met partners in binnen- en buitenland.

3) Ondersteunen van projecten van partners

4) Fondsenwerving, subsidies en sponsoring

5) Conferenties en bijeenkomsten

6) Lobby voor vredeswerk en conflicthantering