Organisatie oud

EIRENE NL is een vereniging. In de jaarlijkse ledenvergadering kunnen leden invloed uitoefenen op het beleid en legt het bestuur verantwoording af. Daarnaast heeft de vereniging een zeer open en platte structuur, waardoor iedereen buiten deze formele mogelijkheid de kans heeft om zijn mening kenbaar te maken en goede ideeën in te brengen. Doordat wij niet groot en log zijn, kent iedereen elkaar en kunnen we rekening houden met ieders mening en gevoel. Het kantoor van EIRENE Nederland bestaat uit een bureau in Vredescentrum De Expeditie in Amersfoort. Daar komen wij samen voor onze activiteiten. Wij doen veel via e-mail en internet.

Bestuur

Het bestuur van EIRENE NL bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers. Momenteel zitten de volgende personen in het bestuur:

Paul den Hartog (Voorzitter)

Paul is niet alleen voorzitter binnen het bestuur, maar heeft ook projecten en partners in zijn portefeuille. Na zijn studie Informatica is hij als organisatieadviseur van 1977 tot 2005 werkzaam geweest bij diverse organisaties, zoals Rabobank en Akzo Nobel. Samen met zijn partner Marjo heeft hij 5 zoons, een kleinzoon en een kleindochter. In de jaren ’70 is hij actief geweest voor Pax Christi voettochten. Ook nu ervaart hij meer en meer een gevoel dat de ontwikkelingen in de wereld van toenemend geweld, spanning en onrecht op een andere manier het hoofd geboden moeten worden. Nu hij meer tijd tot zijn beschikking heeft, wil hij zijn ervaring als (internationaal) consultant op een praktische manier ter beschikking stellen. In een bestuursfunctie van Eirene NL heeft hij dit gevonden.

Cas Jansen (Penningmeester)

Zo was hij druk aan het werk en zo was er opeens leegte na zijn ontslag bij KPN als projectcontroller (financieel). Daarvoor had hij al zo’n 25 jaar bij KPN gewerkt in diverse financiële functies als business controller (o.a. internet- en telefoniediensten).

Hij heeft al veel ervaring met vrijwilligerswerk (Pax Christi, Themajo, HBO contactgroep en Helios zijn een aantal voorbeelden), maar er ontbrak iets en dat denkt hij gevonden te hebben in het werken bij EIRENE. Hij hoopt dat alle mensen samen bij EIRENE kunnen bijdragen aan een beetje meer vrede en rechtvaardigheid op deze wereld.

Heden woont hij samen met zijn vrouw in Bilthoven met een kleine dierentuin (twee katten, twee vogels, acht cavia’s en een konijn) en daar moet hij soms ook vrede stichten. In zijn vrije tijd gaat hij graag tennissen en wandelen (met de rugzak en tent de lange afstandspaden van Nederland en Engeland).

Harry van der Schram (Secretaris a.i.)

Harry Schram is oud-voorzitter van zowel Eirene Nederland als Eirene Internationaal

Hij leidde Eirene Nederland in de jaren 1990 als bestuursvoorzitter en nam in 1999 plaats in het bestuur van EIRENE Internationaal, waarvan hij voorzitter was van 2000-2010.

Momenteel bekleedt hij de functie totdat een permanente secretaris is gevonden.

Pim van den Bosch (Algemeen bestuurslid)

Pim is geboren en getogen in Zwolle en maakte als jongeling al kennis met Evert Huisman en zijn activiteiten voor de Stichting Geweldloze Weerbaarheid. Dit sterkte hem in de overtuiging dat we echt moeten leren op een andere manier met kleine en grote conflicten om te gaan. Na een werkzaam leven als onderzoeker, adviseur en trainer voor de gezondheidszorg in Nederland ging Pim na zijn (vervroegd) pensioen als penningmeester aan de slag bij het Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld (NEAG). Na de opheffing van het NEAG is hij toegetreden tot het bestuur van Eirene NL als algemeen bestuurslid en belast met projectcoördinatie. Naast algemene bestuurstaken doet Pim natuurlijk waar zijn hart ligt: de projectmatige aanpak van Vredesmissies zonder Wapens en projecten voor Burundese burgers in Nederland en Burundi. Naast zijn werk voor Eirene is Pim actief voor PUM, Netherlands senior experts, als bedrijfskundige expert en als MVO-coach voor de sector Health Care.


Ons beloningsbeleid

De bestuursleden van EIRENE NL ontvangen loon noch een vergoeding voor de werkzaamheden, die zij verrichten voor de vereniging of stichting.

Onkosten, die de bestuursleden van EIRENE NL maken in het kader van hun werkzaamheden voor de Stichting of Vereniging, worden vergoed op basis van ingeleverde bonnen of het gemaakte aantal kilometers maal het tarief van € 0,19 per km. (Noot penningmeester: tarief is voor declaraties in 2013 en kan variëren per jaar naar gelang de wettelijke voorschriften).

Er wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk reizen per openbaar vervoer. Indien het betreffende bestuurslid of de vrijwilliger veelvuldig met het OV reist, zal eenmaal per jaar in overleg met de penningmeester de helft van een kortingskaart worden vergoed.

Vrijwilligers krijgen maximaal een maandvergoeding van € 150 en een maximale jaarvergoeding van € 1.500 per jaar. Daarnaast worden de onkosten vergoed op dezelfde manier als bij de bestuursleden. Voor het maken van onkosten moet een vrijwilliger de toestemming hebben van een van de bestuursleden.

Eén keer per jaar wordt er in een gezamenlijke bijeenkomst van alle vrijwilligers (waaronder ook de bestuursleden) van EIRENE NL de waardering voor de werkzaamheden uitgesproken en een cadeau verstrekt ter waarde van maximaal € 25.

EIRENE Internationaal

EIRENE NL maakt deel uit van EIRENE Internationaal, gevestigd in Duitsland (Neuwied bij Koblenz). De oprichtingsorganisaties, landenafdelingen en individuele leden sturen in een jaarlijkse bijeenkomst – de ‘Council’ – het bestuur van EIRENE Internationaal aan. Tussendoor is er natuurlijk ook intensief contact tussen EIRENE Nederland en EIRENE Internationaal. EIRENE Internationaal heeft een kantoor met ongeveer 20 medewerkers tot zijn beschikking voor de uitvoering van programma’s en projecten. Jaarlijks zendt EIRENE ongeveer 80 mensen uit naar projecten wereldwijd. Daarnaast lopen er een aantal projecten met onze partners in binnen- en buitenland.