Conflictoplossing

Naast sociale gerechtigheid en ontwikkeling is burgervredeswerk een belangrijk onderdeel van het werk van EIRENE. In het kader van het ontwikkelingswerk worden EIRENE-professionals in projecten in Afrika en Latijns-Amerika ingezet. Dit wordt in zowel Duitsland als Nederland ondersteund door het overheidsbeleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkeling vindt echter vaak in conflictgebieden plaats. De productieve, geweldloze oplossing van deze conflicten is dan ook een belangrijke opgave. Burgervredeswerk houdt kortweg in dat er middels diverse niet-militaire middelen wordt gewerkt aan vrede.

De ‘Zivile Friedensdienst’ (burgervredesdienst) is een nieuw samenwerkingsprogramma tussen het Duitse Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de ontwikkelingsorganisaties en de vredesorganisaties, waarin EIRENE Internationaal participeert. Het doel van het programma is om lokale partnerorganisaties te ondersteunen die:

 • proberen te voorkomen dat gewelddadige conflicten uitbreken (crisispreventie)
 • helpen bij het versterken van geweldloze conflictoplossing (geweldsreductie)
 • structuren ontwikkelen die na afloop van conflicten vrede op lange termijn bevorderen (vredesopbouw)
 • In de projecten in het kader van dit programma wordt vanuit verschillende benaderingen concreet gewerkt aan civiele conflictoplossing:
 • traditionele methoden van conflictbemiddeling in ere herstellen
 • trainingen in geweldloze conflictoplossing
 • opzetten van instituties rondom regelgeving voor conflicten
 • ondersteuning bij overleg- en dialoogprogramma’s
 • reïntegratie van vluchtelingen
 • voorbereiden van verzoening door het mogelijk maken van gezamenlijke ervaringen
 • ondersteuning van omschakelingsprojecten van een gewelddadige naar vreedzame levenswijze
 • bevordering van het maatschappelijke middenveld

EIRENE Nederland zou graag zien dat de Nederlandse overheid ook het belang gaat inzien van het burgervredeswerk en het een plaats geeft in haar internationale beleid. In samenwerking met andere organisaties probeert EIRENE dit te bewerkstelligen.

EIRENE NL werkt onder andere samen met de volgende organisaties:

PBI (Peace Brigades International):  http://www.peacebrigades.org/about-pbi/
Christian Peacemaker Teams: http://www.cpt-nl.org/