Computers Tuzla

Cas Jansen

Een aantal mensen van Happy Bags hebben besloten om € 1.380 over te maken naar de school OS “Brcanska Malta” in Tuzla voor het aanschaffen van een aantal computers.

In een aantal klaslokalen waren zeer oude computers, die niet meer gebruikt konden worden. Vooral in de rekenklas, lokalen waar Engels – en Duits worden gegeven.

Met de computers en het internet dat nu beschikbaar is, kunnen de studenten zeer veel informatie verzamelen, die zij kunnen gebruiken voor research voor hun werkstukken en ook communicatie is hierdoor veel beter geworden. Er wordt nu nog gezocht naar software voor onderwijs programma’s die ook door de leraren kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen van de leerlingen.

Ook kunnen de computers gebruikt worden voor opdrachten aan de studenten, zodat zij veel beter onderzoek kunnen doen (via internet).

Verder kunnen de leerlingen geholpen worden met het aanleren om de technische kant van de computers en internet beter te begrijpen. 

De leerlingen kunnen nu ook zelf presentaties over verschillende aandachtsgebieden geven en een aantal is al gedaan. Zij vinden het heel leuk om met de computers te werken.

Ook de leraren hebben veel baat met de nieuwe computers. Zo kunnen cijfers worden ingevoerd, gemiddelde cijfers per student en voor de gehele school. De leraren kunnen nu beter beoordelen in hoeverre de studenten zich houden aan hun opdrachten.

De leraren kunnen nu ook beter hun lesplanning bijhouden. Dit werd vroeger met de hand gedaan wat heel tijdrovend was.

In plaats van de gehele dag voor de klas te staan, kunnen leraren nu video’s aan de leerlingen laten zien wat een betere motivatie van de leerlingen oplevert.

Daarnaast kunnen de leraren via Skype vergaderingen met partner scholen in het buitenland communiceren. Dit levert nieuwe ideeën op, die gebruikt kunnen worden in het ontwikkelen van nieuwe aanpak in het lesgeven.