Eirene NL

Eirene NL

(0 reacties, 28 berichten)

Wat is Eirene?

EIRENE Nederland is onderdeel van EIRENE Internationaal. Wij zijn een Internationale Vredesdienst. Vanuit het uitgangspunt van geweldloosheid werken we wereldwijd aan de realisatie van vrede en gerechtigheid. Dit doen we door projecten van lokale partnerorganisaties te ondersteunen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en burgervredeswerk. EIRENE heeft ongeveer 30 betaalde professionals in projecten in Afrika en Zuid-Amerika. Daarnaast doen jaarlijks ongeveer 60 mensen via EIRENE vrijwilligerswerk in het buitenland, in projecten in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Afrika.

Startpagina: https://eirene-nederland.org

Berichten van Eirene NL

VREDESSYMPOSIUM 2018 ZWOLLE: JONG EN ONTWAPENEND

Op vrijdag 21 september 2018 vindt de vierde editie van het jaarlijkse Vredessymposium plaats. De gemeente Zwolle faciliteert het symposium. Traditiegetrouw worden ieder jaar tijdens het Vredessymposium ‘vredeshelden’

gehuldigd als een symbolisch eerbetoon aan de duizenden vredesactivisten die zonder wapens actief zijn in conflictgebieden. Tijdens dit symposium huldigt burgemeester Henk Jan Meijer drie van deze helden voor hun bijzondere werk voor de vrede.

Tayfun Balçik is al jaren actief voor The Haque Peace Project die hem heeft voorgedragen als Vredesheld. Tayfun maakt zich sterk tegen polarisatie en racisme. Vredesheld Daan Savert is theoloog en was werkzaam bij vredesmissies in Colombia en Iraaks-Kurdistan. Hij is voorgedragen door Christian Peacemaker Teams Nederland (CPT). Vredesheldin Nina Koevoets is trainer en organizer bij Towards a Nonviolent World. Zij is voorgedragen door de Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG).

Het thema van het Vredessymposium is dit jaar: ‘Jong en Ontwapenend’ wat goed past bij de in 2015 aangenomen resolutie 2250 van de Verenigde Naties. Deze resolutie onderstreept het belang van het betrekken van jongeren bij het bemiddelen in – en oplossen van conflict. In veel conflictgebieden vormen jongeren een aanzienlijk deel van de bevolking. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame vrede en verzoening, als zij daarvoor de kans krijgen.

 

Arun Gandhi, een van de kleinzonen van Mahatma Gandhi die het vredeswerk van zijn grootvader heeft voortgezet, geeft via een livestreamconnectie vanuit New York in Zwolle een bijzondere boodschap van bemoediging. Er kunnen dan ook rechtstreeks vragen worden gesteld; een unieke gebeurtenis!

 

Ook de zoon van Evert Huisman, een van de grondleggers van de Vredesuitzendingen vanuit Nederland, zal een bijdrage leveren over het bijzondere werk van zijn vader. Huisman, o.a. oprichter van de Nederlandse afdeling van Peace Brigades International en auteur van ‘Van Geweld bevrijd’, werd voor zijn werk geïnspireerd door Gandhi. Hij zal postuum worden gehuldigd.

 

Direct na het Vredessymposium is er een Vredesexpositie in het stadhuis te zien waar diverse organisaties actief in dit werkveld zich presenteren. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

We kijken uit naar uw aanwezigheid op dit bijzondere Vredessymposium. Het programma start om 13.00 uur en duurt tot circa 17.30 uur.

U kunt zich opgeven via: vredesmissieszonderwapens@gmail.com De toegang is vrij.

 

Bekijk hier het Programmaboekje:

Vredessymposium 2017: ‘Vrouwen op Vredesmissie’

Hoe kan je je als gewone burger inzetten voor een vreedzame samenleving, zonder gebruik te maken van wapens of daarmee te dreigen? Hoe kan je geweld voorkomen, conflicten oplossen, en investeren in vrede? Antwoorden hierop werden gegeven tijdens het Vredessymposium 2017, afgelopen woensdag 20 september in het Oude Stadhuis in Utrecht. Verschillende sprekers lieten praktijkvoorbeelden zien vanuit de hele wereld.

Ongeveer tachtig mensen kwamen af op de dag, georganiseerd door een groep Nederlandse vredesorganisaties onder de noemer ‘Vredesmissies zonder Wapens’. Zij vragen erkenning voor het belang van geweldloze vredesmissies, en erkenning voor burgers die zich inzetten voor vrede zonder te dreigen met wapens of geweld te gebruiken. Zoals Linda de Veen, coördinator van het symposium, in de introductie duidelijk maakt: “Een boodschap van vrede is moeilijk te verkopen met een wapen om je schouder”. Dit jaar is het thema ‘Vrouwen op Vredesmissie’ en hoopt de coalitie het werk van vele vrouwelijke vredeswerkers zichtbaar te maken.

Burgemeester van Zanen spreekt de Vredeshelden toe, vlnr: Annette Mevis, Julienne Doppenberg-Difukidi, Remco Bouma en Lotte Helder. Foto: Alexander Royall

Vier vredeswerkers vertellen kort over hun missie. De dag begint met een presentatie van Annette Mevis die stilstaat bij Rosa Manus. Deze minder bekende, maar minstens zo betekenisvolle vrouw als Aletta Jacobs, was vanaf 1908 betrokken bij de vrouwenbeweging en streed voor ontwapening in de jaren dertig. Ze verzamelde in 1932 meer dan 10 miljoen handtekeningen van vrouwen uit 56 landen.

Julienne Doppenberg-Difukidi vertelt vervolgens over haar eigen ervaringen in de Democratische Republiek Congo. Via haar stichting Tosangana traint zij in haar thuisland vrouwen en jongeren en leren zij over hun rechten, democratisering en vreedzaam samenleven.

Remco Bouma werkte twee jaar voor Peace Brigades International in Colombia en vertelt hoe hij lokale vredesvrouwen bijstond. Olga bijvoorbeeld, een advocate in Colombia die rechtszaken meisjes verdedigt die het slachtoffer zijn van seksueel geweld door oud-militairen. Door met Olga mee op pad te gaan kan deze lokale vredesvrouw haar werk kan blijven doen, ondanks vele bedreigingen. Zijn levendige verhaal over het door geweld geteisterde Colombia maakt veel indruk.

Tot slot Lotte Helder, die via SILBA verkiezingswaarnemer was in Albanië en Macedonië. Door het electoraal proces te toetsen aan internationale standaarden, houdt de internationale gemeenschap een spiegel voor aan deze landen, aldus Lotte. Op die manier hopen ze de democratische transitie verder door te kunnen zetten en te doen slagen.

Na vele vragen vanuit het aanwezige publiek sluit de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, de dag af. Onder toeziend oog van de aanwezigen huldigt hij de vier vredeswerkers en noemt hen een “grote inspiratie”. Van Zanen moedigt iedereen aan hun voorbeeld te volgen en zich in te zetten voor een vreedzame samenleving, waar dan ook ter wereld. Geïnspireerd keren de aanwezigen naar huis. Één van de aanwezigen zegt: “Ik wist niet eens dat je dit werk kon doen!” – Missie geslaagd!

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017 Derde editie van het: VREDESSYMPOSIUM “Investeer in vrede, voorkom geweld!”

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017 Derde editie van het:

VREDESSYMPOSIUM “Investeer in vrede, voorkom geweld!”

Het Oude Stadhuis, Utrecht

 

Het vredessymposium is het initiatief van een coalitie Nederlandse vredesorganisaties die bewustwording over nut en noodzaak van vredesmissies zonder wapens wil vergroten. De geweldloze inzet van burgers als alternatief voor militair ingrijpen verdient meer erkenning en middelen, óók van de Nederlandse overheid. Overal waar conflicten zijn, zijn immers ook mensen die zich zonder (te dreigen met) geweld inzetten voor de oplossing van conflict en het voorkomen van geweld. Zo dragen zij bij aan een vreedzame samenleving. Op deze dag worden zij in het zonnetje gezet.

 

Het is niet de indruk die je krijgt bij het openslaan van de krant of het kijken van het achtuurjournaal, maar de wereld is er de afgelopen decennia een stuk veiliger op geworden. Toch zijn het juist de landen die eerder conflict hebben meegemaakt die de grootste kans hebben hier nogmaals in te vervallen. En burgers maken een steeds groter deel uit van de (dodelijke) slachtoffers. De derde editie van het Vredessymposium staat daarom in het teken van de periode nadat het conflict is beëindigd. Hoe zorg je ervoor dat geweld niet opnieuw oplaait? En wie mag meepraten over vrede?

Volgens de VN was in de periode 1992-2011 slechts 9 procent van alle vredesonderhandelaars in grote vredesprocessen vrouw. Maar juist vrouwen spelen een belangrijke rol, staan middenin de samenleving en kijken met een andere blik op het vredesproces. Daarom staat deze editie ook in het teken van vrouwen op vredesmissie. Dat er veel gebeurt staat namelijk buiten kijf. Drie vredeswerkers vertellen over hun recente vredesmissie(s). Julienne Doppenberg-Difukidi is al jaren actief in de door conflict en geweld geteisterde Democratische Republiek Congo. Remco Bouma verbleef twee jaar in Colombia en stond daar lokale vredesvrouwen bij die vaak met gevaar voor eigen leven werken aan een rechtvaardige samenleving. En Lotte Helder vertelt over  verkiezingswaarnemingsmissies in jonge democratieën als Albanië en Macedonië. Daarnaast hoort u Annette Mevis over Rosa Manus (1881-1942), een bijzondere vrouw die in de jaren dertig mensen van over de hele wereld bijeenbracht voor de vrede. Ook zal een deel van de expositie ‘1000 Vredesvrouwen Uit Alle Werelddelen’ te zien zijn. De Vredeshelden staan immers symbool voor een veel grotere groep (inter)nationale vredeswerkers die geweldloos werken aan een betere samenleving .

 

PROGRAMMA

12:30 Ontvangst

13:00 Opening door dagvoorzitter Ted Strop-von Meijenfeldt (Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede) en welkomstwoord van Linda de Veen (Eirene Nederland)

13:15 Annette Mevis (Atria) over Rosa Manus (1881-1942), Nederlandse vredesactiviste van weleer

13:45 Julienne Doppenberg-Difukidi (Stichting Tosangana) vertelt over haar vredeswerk in de Democratische Republiek Congo

14:15 Pauze

14:45 Intermezzo: Wat weet u van vredesmissies zonder wapens?

15:00 Remco Bouma (Peace Brigades International) over zijn vredeswerk in Colombia

15:30 Lotte Helder (Silba) over haar vredeswerk in Albanië en Macedonië

16:00 Huldiging door Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, vragen aan de vredeshelden 2017

16:30 Afsluiting

 

(Bekijk hier het Programmaboekje )

 

AANMELDING:

Wij kijken uit naar uw komst! Aanmelden kan door te mailen naar vredesmissieszonderwapens@gmail.com

LOCATIE:
Oude Stadhuis, Hal
Korte Minrebroederstraat 2 | 3512 GG | Utrecht |

 

Het filmitem van DuCreations over Vredsmissies zonder Wapens 2016 is te bereiken via https://youtu.be/7dkqjp1Y7EM of hieronder:

Volg ook Vredes missies zonder wapens op facebook: https://www.facebook.com/vredesmissieszonderwapens

 

Vredessymposium en Vredeshelden 2016 in Hotel de Wereld te Wageningen

Vredessymposium

Vredessymposium

Wageningen, Stad der Bevrijding. Op de internationale Dag van de Vrede, woensdag 21 september 2016 gonst het daar van vredesactiviteiten. Vredes-doe-dag met een gevarieerd programma waarin gewerkt wordt aan vrede en vrijheid en een bijdrage wordt geleverd aan een veilige samenleving. Onderdeel van Vredes-Doe-Dag was het Vredessymposium van de coalitie Vredesmissies zonder Wapens. Vier Vredeshelden 2016 vertelden over hun werk in conflictgebieden. Ze werden door de Burgemeester van Wageningen gedecoreerd als eerbetoon aan duizenden vredeswerkers die in de wereld zonder wapens bijdragen aan duurzame vrede. Een inspirerende middag met aan het einde meer burgemeesters voor de lancering van de Flyer van Majors for Peace.

Het filmitem van DuCreations over Vredsmissies zonder Wapens is te bereiken via https://youtu.be/7dkqjp1Y7EM of hieronder:

Volg ook Vredes missies zonder wapens op facebook: https://www.facebook.com/vredesmissieszonderwapens

 

21/9 Vredessymposium: Investeer in vrede, voorkom geweld!

Vredessymposium 2016Investeer in vrede, voorkom geweld!

Op woensdag 21 september 2016 is de Internationale Dag van de Vrede. Op deze dag vindt de tweede editie van het Vredessymposium in Hotel de Wereld in Wageningen plaats. Uit een voordacht van zes genomineerde hebben we drie Vredeshelden 2016 gekozen. Zij zullen vertellen over hun werk en worden gehuldigd. U bent allen van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Klik hier om de uitnodiging online te bekijken

AANMELDING:

Wij kijken uit naar uw komst.
U kunt zich aanmelden door opgave van naam en aantal personen via:

een mail naar vredesmissieszonderwapens@gmail.com

of een telefoontje naar 0651741795

LOCATIE:
Hotel De Wereld, Grote Capitulatiezaal
5 Mei Plein 1 | 6703 CD | Wageningen | T: 0317460444

Ontmoetings- en doe-dag Vredesorganisaties 28 mei 2016

Schermafbeelding 2016-06-23 om 10.18.15De jaarlijkse ontmoeting van Vredesorganisaties in het Emmacentrum in Utrecht werd dit jaar georganiseerd door Eirene. Het ging over de uitdagingen waar we als Vredesorganisaties  voor staan en over het aansluiten bij een nieuwe generatie. Hoewel de opkomst tegenviel, was het volgens een van de feedback gevers achteraf een van de meer constructieve en was de sfeer prima.

 

Meer lezen? Klik hier

 

 

Schermafbeelding 2016-06-23 om 10.18.32

Geweldloze vredesmissies op de kaart gezet

 

Aanbieding VredesmanifestHet Vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede” is een reactie op het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse Defensie.

Op Internationale Vredesdag, 21 september, werd het manifest gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort in Den haag. Op 22 september werd het aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Het Vredesmanifest onderstreept het belang van het voorkomen van oorlogen en de oplossing daarvan zonder wapens en doet aanbevelingen hiertoe aan de politiek. Het manifest oppert verassende visies op bondgenootschappen, het oplossen van gewapende conflicten en het belang van vredesmissies zonder wapens. Het Vredesmanifest is geen blauwdruk, maar wil een aanzet vormen tot opbouwende maatschappelijk en politieke discussie als het gaat om bereiken van duurzame vrede. Boeiende verhalen van vredeswerkers uit conflictgebieden illustreerden hoe deze ‘andere aanpak’ in zijn werk gaat. Zo vertelde Mieke van Opheusden van Peace Brigades International over haar werk in Guatemala, Stephanie Buljugic over haar werk in Zuid-Sudan en Sri Lanka voor Nonviolent Peaceforce, Maarten van der Werf van Christian Peacemaker Teams NL over het werken in Hebron en Stephanie Mbanzendore van Burundian Women for Peace and Development over het werken temidden van de dreigende burgeroorlog in Burundi.

De vier vredeswerkers kregen door de burgemeester van Wageningen, Geert van Rumund, de penning “Vredesheld 2015” omgehangen als teken van waardering voor hun organisaties.

Het Vredesmanifest is opgesteld door initiatiefnemers African Sky, Burundi Women for Peace and Development, CPT-NL, EIRENE NL, Multicultural Women Peace Network, Peace SOS en Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede. Medeondertekenaars zijn EVS EcoVrede, Kerk en Vrede, Stichting voor Aktieve Geweldloosheid, Sundjata, Vrouwen voor Vrede en Vredesbeweging PAIS.

Vredesmanifest ‘Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede’

12045780_826333480816764_4004894160183175360_oOp 22 september 2015 boden we met verschillende vredesorganisaties het Vredesmanifest ‘Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede’ aan aan de vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het was geweldig dat er zoveel Tweede Kamerleden aanwezig waren en interesse toonden! Ik hoop dat ze het Vredesmanifest grondig lezen en meenemen in het bepalen van de speerpunten van hun partij en het vormen van beleid. Het is hard nodig dat de internationaSchermafbeelding 2015-09-28 om 11.26.36le gemeenschap zich verenigt en met diplomatieke oplossingen komt voor de oorlogen waarvoor zoveel mensen voor op de vlucht zijn. We willen graag een wereld waarin alle kinderen heerlijk kunnen spelen!

 

Meer foto’s op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/EireneNL

Lees hieronder het hele Vredesmanifest.

 

21 sept.: Vredessymposium ‘Investeer in vrede’

Vredessymposium 21 september

Het openslaan van de krant of het aanzetten van de televisie is tegenwoordig al genoeg om te worden geconfronteerd met de meest schrijnende oorlogsbeelden. Een gewonde vader die zijn eveneens gewonde kindje probeert te troosten; een bejaarde vrouw die dakloos is geworden nadat haar huis is verwoest. Vaak is er een constante dreiging van geweld. De situatie waarin deze mensen verkeren gaat ons zeer aan het hart. Daarom organiseert een aantal prominente Nederlandse vredesorganisaties op de Internationale Dag van de Vrede in Nieuwspoort een vredessymposium getiteld: ‘Investeer in Vrede’.

Het vredessymposium bestaat uit twee onderdelen. Er wordt een Vredesmanifest gepresenteerd dat gericht is op de politiek. Daarnaast is er specifiek aandacht voor vredesmissies waarin geen wapens worden gebruikt en burgers een grote rol spelen. Vredeswerkers uit conflictgebieden vertellen over de successen en de uitdagingen van hun werk.

Programma

   
13:00 Ontvangst
13.30 Start en opening

 

13:45 Presentatie vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede.” door May-May Meijer

 

14.15 Maarten van der Werf over Israël-Palestina (Christian Peacemakers Teams)

Mieke van Opheusden over Guatamala (Peace Brigades International)

 

15:00 Fearless Rose zingt namens Musicians without Borders; wij gebruiken muziek om verschillen te overbruggen, gemeenschappen te versterken en de wonden van oorlog te genezen.

 

15:30 Pauze

 

16:00 Stephanie Buljugic over Zuid-Soedan en Sri Lanka

(was werkzaam voor Nonviolent Peaceforce)

Stephanie Mbanzendore over Burundi

(Burundian Women for Peace and Development)

 

16:45 Vragen aan de vredeshelden.

Uitreiking decoraties door Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, Stad der bevrijding!

 

17:15 Informele afsluiting

 

Dagvoorzitter: Amma Asante

Het Vredesmanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede” is onze reactie op het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse Defensie. Met het Vredesmanifest onderstrepen we het belang van het voorkomen van oorlogen en de oplossing daarvan zonder wapens en doen aanbevelingen hiertoe aan de politiek. Wij opperen verassende visies op bondgenootschappen, het oplossen van gewapende conflicten en het belang van vredesmissies zonder wapens. Het Vredesmanifest is geen blauwdruk, maar wil een aanzet vormen tot opbouwende maatschappelijk en politieke discussie als het gaat om bereiken van duurzame vrede.

Boeiende verhalen van vredeswerkers uit conflictgebieden zullen illustreren hoe deze ‘andere aanpak’ in zijn werk gaat. Maarten van der Werf van Christian Peacemakers Teams vertelt over hun werk bij de grens van Israel en Palistina. Mieke van Opheusden vertelt over haar werk in Guatamala en vertelt Stephanie Buljugic over haar werk in Zuid-Sudan en Sri Lanka voor Nonviolent Peaceforce, de grootste internationale organisatie die ongewapende vredesmissies onderneemt. Tot slot is er aandacht voor de dreigende burgeroorlog in Burundi, waar Stephanie Mbanzendore ons over vertelt. Zij illustreren allen hoe vreedzame interventie mogelijke verdere escalatie kan voorkomen en waarom dat zo belangrijk is.

Deelnemende Vredesorganisaties:

Burundi Women for Peace and Development, Eirene Nederland, Christian Peace Makers Team, Peace Brigades International, Peace SOS (i.o.), Platform Vrouwen & Duurzame Vrede

We kijken uit naar uw komst!

 

Meer informatie en aanmelden:

Locatie:

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, zaal Wandelganger
Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag

Telefoon:+31(0)703469440
Aanmelden: Stuur een e-mail naar vredessymposium@gmail.com

 

Het uitgebreide programma is te vinden in het programmaboekje.

Nieuwsbrief 2015-1

Schermafbeelding 2015-03-20 om 17.07.23De Eirene-NL Nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. In dit eerste nummer van 2015 onder andere:

– een verslag van het congres ‘Women powerful agents for peace and security’ in de Beurs van Berlage
– het gebruik van social media door de de Israelische overheid en Hamas gedurende de militaire operatie van afgelopen zomer
– het verhaal van een moeder van een teruggekeerde Eirene-vrijwilliger
– Kun jij de vrede aan – de voortgang van het burgervredeswerk

De nieuwsbrief is hier te bekijken.

 

 

Eirene NL's RSS Feed
Naar boven