Vredessymposium 2016: Wageningen

Wageningen, Stad der Bevrijding. Op de internationale Dag van de Vrede, woensdag 21 september 2016 gonst het daar van vredesactiviteiten. Vredes-doe-dag met een gevarieerd programma waarin gewerkt wordt aan vrede en vrijheid en een bijdrage wordt geleverd aan een veilige samenleving. Onderdeel van Vredes-Doe-Dag was het Vredessymposium van de coalitie Vredesmissies zonder Wapens. Vier Vredeshelden 2016 vertelden over hun werk in conflictgebieden. Ze werden door de Burgemeester van Wageningen gedecoreerd als eerbetoon aan duizenden vredeswerkers die in de wereld zonder wapens bijdragen aan duurzame vrede. Een inspirerende middag met aan het einde meer burgemeesters voor de lancering van de Flyer van Majors for Peace.

DuCreations maakte een video van de dag: